Baltic 2011 – Mirage-2000C [fr]

Karinis vienetas nebūtų pilnos sudėties be naikintuvų Mirage-2000C, pilotų, metereologo ir oro kontrolieriaus, ir be lydimos apsaugos (šaulių ir gaisrininkų). Visi dislokuoti padaliniai sėkmingai vykdė šią misiją.

Oro pajėgų saugumo ir intervencijos brigada (BAFSI)

BAFSI centralizuoja visus už keturių naikintuvų Mirage-2000C apsaugą atsakingus skyrius bei, pagal poreikį, šios operacijos metu užtikrina įrangos bei personalo apsaugą.

Lėktuvų apsauga : šauliai ir kinologai

Šauliai « fuscos » tarnaujantys šiame kariniame vienete yra dislokuoti su dviem specialiai apmokytais belgų aviganiais (vienas apmokytas ieškoti žmones, o kitas - sprogmenis).
« Fuscos » yra autonomiški QRA teritorijoje ir turi savo ginklus. Jų užduotis Baltic 2011 misijos metu yra saugoti prancūzų lėktuvus kai jiems tenka skubiai leistis kitoje nei bazė vietovėje.
JPEG

Priešgaisrinė apsauga : Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo eskadronas

11 Karinių oro pajėgų priešgaisrinės apsaugos srityje besispecializuojančių karių užtikrina Mirage-2000 naikintuvus bei jiems skirtos įrangos esančios bazėje apsaugą galimo gaisro atveju. Šie gaisrininkai taip pat yra kvalifikuoti atlikti ekipažo gelbėjimo darbus. Aprūpinti iš Prancūzijos atgabenta įranga ir transporto priemonėmis jie po kelis nuolatos budi QRA teritorijoje.
JPEG

sc>Mirage-2000C pilotavimas ir jų valdymas : orų prognozė, oro kontrolieriai ir valdantysis personalas

Pakilimui pasirengusių Mirage-2000C kaip ir kitų lėktuvų pilotams reikalinga tiksli informacija apie meteorologines oro sąlygas, jie dirba su Oro kontrolės centru, kuris duoda leidimus ir kitą pagalbą lėktuvui kylant ir leidžiantis bei jį stebi viso skrydžio metu. Šios informacijos ir nurodymų dėka, pilotai gali sėkmingai ir saugiai atlikti užduotį.

Meteorologas ir oro kontrolierius

Jaunesnysis puskarininkis Heitz yra meteorologas stebėtojas tarnaujantis Solenzara aviacijos bazėje Krosikoje. Mobilios meteorologinės įrangos pagalba du kartus per dieną jis analizuoja gaunamus duomenis ir praneša pilotams apie oro sąlygas, kuriose jiems teks dirbti.
JPEG

Du laisvai angliškai kalbantys oro kontrolieriai glaudžiai bendradarbiauja su kolegomis lietuviais oro kontrolieriais, užtikrina skrydžių saugumą aviacijos bazėje ir aplinkinėse zonose. Pasikeisdami vienas su kitu, jie budi šalia QRA esančiame stebėjimo poste, iš kurio valdo lėktuvų nusileidimus ir pakilimus.
JPEG

Vadovaujantis personalas

Šeši naikintuvų pilotai, kuriems vadovauja karinio vieneto vadas (Comdetair) yra suskirstyti į grupes patruliavimui po du ir rotacijos būdu budi dieną ir naktį. Esant menkiausiam pavojaus signalui jie privalo būti pasiruošę pakilti į Baltijos šalių oro erdvę įskridus bet kokiam neidentifikuotam lėktuvui. Jie patruliuoja ir treniruojasi kiekvieną dieną. Prieš kiekvieną skrydį pilotai, suskirstyti į grupes po du, paruošia skrydžio planą ir po skrydžio aptaria atliktą misiją.

JPEG

Pulkininkas leitenantas Darroux vadovaujantis 1/12 « Cambresis » naikintuvų eskadronui Cambrai pakeitė antroje misijos dalyje šiam kariniam vienetui vadovavusį pulkininką leitenantą Cunat, kuris vaodvauja Orange 2/5 « Ile de France » naikintuvų eskadronui.

JPEG PNG

Mirage-2000C

Keturi oro policijos misiją Baltic 2011 vykdantys Mirage-2000C RDI atskrido iš Orange aviacijos bazės 2/5 « Ile de France » ir iš Cambrai-Épinoy aviacijos bazės 1/12 « Cambrésis » eskadronų. Šie padaliniai specializuojasi oro gynybos misijose, ypatingai orlaivių perėmime bet kokiame aukštyje.

JPEG

Rugsėjo 2 d., po keturis mėnesius trukusios oro policijos misijos Baltijos šalyse į Prancūziją grįžo Mirage-2000C ir juos lydintis šimto karių būrys. Jie dar kartą sugįš vykdyti šios NATO misijos 2013 metais.

Paskutiniai pakeitimai: 31/07/2014

Puslapio viršus