Prancūzijos kariniam vienetui buvo nuoširdžiai padėkota už atliktą oro policijos misiją [fr]

Pirmadienis, 2011 m. rusgėjo 12 d.

2011 m. rugsėjo 12 d. Prancūzijos ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Philippe Seigneurin dalyvavo prancūzų kariniam vienetui perduodant simbolinį oro policijos misijos raktą Danijos karių kontingentui. Prancūzai už šią NATO oro policijos misją buvo atsakingi keturis mėnesius.

JPEG

Šia proga Prancūzijos KOP oro operacijų ir gynybos vadas generolas Antoine Noguier ir Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė atvyko į ceremoniją Šiauliuose.

JPEG

JPEG

Po Lietuvos karinės vadovybės sveikinimų, buvo padėkota bei įteikti apdovanojimai kai kuriems prancūzų kariams. Seržantas Justinas Didas buvo apdovanotas Prancūzijos gynybos bronzos medaliu, kurį jam įteikė generolas Noguier. Prancūzų karinio vieneto vadas pulkininkas leitenantas Jean-Luc Daroux perdavė Danijos karių kontingento vadui majorui Kresten Dam Andersen Baltijos šalių oro erdvės raktą.

Tai buvo jau trečioji (2007, 2010, 2011) Prancūzijos karinių oro pajėgų vykdoma NATO oro policijos misija sąjungininkių solidarumo kontekste. Prancūzija yra priskiriama prie šalių dažniausiai dalyvavusių šioje misijoje nuo 2004 m. Į šią misiją dar kartą ji sugrįš 2013 m. pavasarį.

JPEG

Paskutiniai pakeitimai: 31/07/2014

Puslapio viršus