Vairavimas Prancūzijoje [fr]

Kelių eismo taisyklėmis siekiama sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką, ypač tokių, kurie baigiasi mirtimi.
Kiekvienas, ar jis būtų nuolatinis šalies gyventojas, ar ne, privalo jų laikytis.

Vairuotojo pažymėjimas

Europos Sąjungos (ES) valstybės narės ir Europos ekonominės erdvės (EEE) išduotą vairuotojo pažymėjimą turintis pilietis Prancūzijoje juo gali naudotis neribotą laiką.

Daugiau informacijos : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19126

Keitimasis informacija tarpvalstybiniu lygiu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus

Prancūzija su Lietuva keičiasi informacija tarpvalstybiniu lygiu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus.

Keitimasis informacija yra nustatytas vadovaujantis Europos direktyva 2015/413. Tokiu būdu leidžiama surasti automobilių, kurie padarė kelių esimo taisyklių pažeidimą Prancūzijoje, tačiau yra registruoti Lietuvoje, savininkus. Atitinkamai ir Prancūzijoje registruotų automobilių savininkus, kurie pažeis kelių eismo taisykles Lietuvos keliuose, šios šalies institucijos turės galimybę susekti.

Pranešimai apie pažeidimus bus surašyti lietuvių kalba ir išsiųsti pažeidėjui paštu tiesiogiai iš Prancūzijos. Pranešime apie pažeidimą nurodoma pažeidimo data, vieta, baudos dydis, mokėjimo galimybės (banko kortele, pavedimu).

Jei nesutinkate su Prancūzijos valdžios sprendimu dėl pažeidimo, jį galima užginčyti taip, kaip nurodoma pranešime apie pažeidimą.

Iškilus abejonei, pažeidėjas gali raštiškai papraštyti automobilio, kuris įvykdė pažeidimą, nuotraukos.

Prancūzijoje informacijos galima teirautis telefonu +33 1 77 68 66 11, ji teikiama penkiomis kalbomis (prancūzų, anglų, vokiečių, olandų, ispanų).

Vairuotojo pažymėjimas su virtualiais baudos taškais

Prancūzija numato taikyti baudos taškus Prancūzijoje kelių eismo taisykles pažeidusiems užsieniečiams (,,vairuotojo pažymėjimą su virtualiais baudos taškais’’).

Baudos taškų skaičius sumažės, jeigu vairuotojas nusižengs Prancūzijoje.

Jeigu baudos taškų likutis taps lygus nuliui, vairuotojui bus uždrausta vienerius metus važinėti Prancūzijos keliais. Jeigu šio draudimo nebus laikomasi, pažeidėjui grės dvejų metų laisvės atėmimas ir 4 500 eurų bauda bei neatidėliotinas transporto priemonės sulaikymas.

Lietuvoje registruotų transporto priemonių vairuotojų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičius, užfiksuotas Prancūzijos radarų (daugiausiai – greičio viršijimas, taip pat važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui) ir toliau auga. 2013 m. jų buvo 3 193, 2014 m. užfiksuota 23 615 pažeidimų, 2015 m. jų skaičius pasiekė 35 031, o 2016 m. išaugo iki 54 218.
Eismo saugumui užtikrinti vasaros laikotarpiu Prancūzijoje planuojama pasitelkti 15 000 policijos ir žandarmerijos pareigūnų, kurie visiems be išimtiems kelių eismo taisyklių pažeidėjams taikys vienodas nuobaudas :
nustatytos baudos ar užstato susimokėjimas vietoje ;
nesumokėjus minėto užstato, transporto priemonė priverstine tvarka gali būti sulaikyta ir pažeidėjo lėšomis nutempta į spec. automobilių saugojimo aikštelę ;
vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymas už šiurkštų pažeidimą ;
rimtų pažeidimų atveju- transporto priemonės važiuoklės užblokavimas (jei gresia jos konfiskavimas).

Išsamesnė informacija (lankstinukai) apie Prancūzijos kelių eismo teisinį reglamentavimą anglų, vokiečių, ispanų bei italų kalbomis yra skelbiama kelių eismo saugumo svetainėje.

Greičio apribojimai

Prancūzijoje didžiausias leistinas greitis yra :

  • 50 km/h gyvenvietėse ;
  • 80 km/h ne gyvenvietėse dviejų juostų keliuose be skiriamojo atitvaro (kai kuriuose keliuose atskirais atvejais gali būti leistinas 90km/h greitis) ;
  • 110 km/h keliuose, turinčiuose dvi eismo juostas kiekviena kryptimi su viduryje esančia apsaugine juosta (100 km/h lyjant) ;
  • 130 km/h greitkeliuose (110 km/h lyjant).

Jeigu nesilaikys šių apribojimų, vairuotojai bus nubausti bauda ir gaus pažeidimo aktus už padarytus pažeidimus.

Naudojimasis mobiliuoju telefonu

Telefono laikymas rankoje bei garsiniai prietaisai, kaip ausinukai, ausinės ar laisvų rankų įranga, vairuojant yra draudžiami. Naudojimasis jais yra baudžiamas :

  • • 135 eurų pinigine bauda ;
  • • trijų baudos taškų atėmimu.

Be to, mobiliojo telefono turėjimas rankoje vairuojant yra susietas su vienu kelių kodekso pažeidimu gali lemti neatidėliotiną vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymą. Jei joks kitas vairuotojas, turintis galiojantį vairuotojo pažymėjimą, negali vairuoti transporto priemonės, ji yra sulaikoma.

Alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas

Leistinas alkoholio kiekis yra 0,5 gramo alkoholio litrui kraujo. Viešojo transporto vairuotojams, pradedantiesiems ir besimokantiems asmenims leistinas alkoholio kiekis yra 0,2 gramo alkoholio litrui kraujo.

Vairavimas ar vairuotojo-mokinio lydėjimas pavartojus medžiagų ar augalų, kurie klasifikuojami kaip narkotiniai, yra draudžiamas, nepriklausomai nuo suvartoto kiekio.

Vairavimas apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų gali lemti neatidėliotiną vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymą. Jei joks kitas vairuotojas, turintis galiojantį vairuotojo pažymėjimą, negali vairuoti transporto priemonės, ji yra sulaikoma.

Jeigu pažeidimas yra įvykdytas kelyje ir jeigu transporto priemonė yra sulaikyta, pastaroji septynioms dienoms bus nugabenta į specialią aikštelę ir tik asmuo, turintis vairuotojo pažymėjimą ir draudimą, ją galės atsiimti.

Saugumo priemonės

Saugos diržų segėjimas yra privalomas visose transporto priemonėse, tiek priekyje, tiek gale. Vaikai turi būti taisyklingai pasodinti ir pritvirtinti specialiose kėdutėse.

Šalmo ir pirštinių dėvėjimas yra privalomos dviračių motorinių transporto priemonių vairuotojams ir keleiviams.

Šviesą atspindinčios liemenės ir įspėjamojo trikampio ženklo turėjimas (papildant avarinius ženklus) yra privalomas visose transporto priemonėse.

Paskutiniai pakeitimai: 21/09/2018

Puslapio viršus