Privatumo politika [fr]

Ši asmens duomenų apsaugos politika yra taikoma kiekvienam svetainės La France en Lituanie https://lt.ambafrance.org (toliau vadinama „Ši svetainė“) naudotojui.

Šioje svetainėje jūsų asmeninius duomenis renka ir tvarko Europos ir užsienio reikalų ministerija, už Prancūzijos išorės politiką ir ryšių su užsienio valstybėmis palaikymą atsakinga žinyba; jos būstinės adresas: 37 Quai d’Orsay, 75007, Paris.

Remiantis pakoreguotu 1978 m. sausio 6 d. įstatymu nr. 78-17 dėl informacinių technologijų, elektroninių dokumentų ir laisvių, o taip pat 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Europos Tarybos (ES) reglamentu 2016/679, vartotojai (toliau - „jūs“), kurių asmeninio pobūdžio duomenys yra renkami arba rinktini, turi teisę į jų asmeninių duomenų apsaugą.

Būdama atsakinga už duomenų tvarkymą Europos ir užsienio reikalų ministerija įsipareigoja gerbti jūsų privatų gyvenimą ir apsaugoti tvarkomus asmeninio pobūdžio duomenis :

 • Įstatymų numatytais, lojaliais bei skaidriais būdais atitinkamo asmens atžvilgiu
 • Rinkti duomenis tik apibrėžtais, konkrečiais bei teisėtais tikslais
 • Adekvačius, tikrai svarbius ir apsiribojančius tuo, kas būtina, vertinant jų tvarkymo tikslus
 • Duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad būtų užtikrinta derama asmeninio pobūdžio duomenų apsauga

Konfidencialumo politika ir privataus gyvenimo apsauga

Laikantis asmens duomenų teisinio reglamentavimo, duomenų tvarkymas, apie kurį kalbama šioje konfidencialumo politikoje ir privataus gyvenimo apsaugoje yra grįstas specifine teisine baze.

Ši politika jus supažindina su sąlygomis, kurių laikydamasi Europos ir užsienio reikalų ministerija renka, tvarko, saugo, archyvuoja ir ištrina jūsų asmeninius duomenis. Jūs taip pat esate informuojamas apie jums tenkančias teises, susijusias su jūsų duomenimis.

Europos ir užsienio reikalų ministerija renka su jumis susijusius asmeninius duomenis, kai jūs savo valia sutinkate tokius duomenis pateikti.

Kokius asmeninius duomenis Europos ir užsienio reikalų ministerija renka bei tvarko ?

 • Slapukai : Jums lankantis svetainėje, slapukai gali būti įrašomi į jūsų įrenginį - kompiuterį, mobilų telefoną ar planšetę. Šioje svetainėje juos naudojame, kad galėtume įvertinti svetainės lankomumą, pasiūlyti jums vaizdo įrašų, pasidalijimo mygtukų, informacijos iš socialinių platformų ir kito animuoto bei interaktyvaus turinio.
  Sužinoti daugiau apie slapukų politiką (tipas, trukmė, kaip galima atsisakyti), žr. žemiau.
 • Registravimo sistema : Registruojami yra vartotojų prisijungimai, įtraukiant jų IP adresą, prisijungimo datą bei valandą, atsijungimo datą bei valandą, o taip pat naršymo istoriją (visas vartotojo lankytas nuorodas bei puslapius).
 • Kontaktinė forma : Europos ir užsienio reikalų ministerija renka su jumis susijusius asmeninius duomenis, kai savo valia pasirenkate tokius duomenis jai suteikti, užpildant elektroniniu būdu šioje svetainėje kontaktinę formą.
  Tokiu atveju mes automatiškai registruojame jūsų IP adresą. Šis IP adresas bei asmeninė informacija, kurią pasirinkote suteikti pranešime (pavardę, vardą, adresą …) yra saugomi duomenų bazėje ir yra prieinami ministerijos darbuotojams, atsakingiems už atsakymų tvarkymą.
 • Informacinis laiškas : Renkame jūsų pavardę, vardą ir elektroninį adresą, reikalingus siųsti informaciniam laiškui, kuris yra lyg abonementas tam tikrai reguliariai informacijai iš Europos ir užsienio reikalų ministerijos gauti.
 • Teisių įgyvendinimas : Identifikaciniai duomenys (pavardė, vardas, elektroninis adresas, telefono numeris, įmonė, pareigos, esant reikalui, norint patvirtinti turimą prieigos, ištaisymo ar prieštaravimo teisę arba įvykdyti teisinę prievolę, - asmens tapatybės kortelės kopija).

Kokie yra tikslai ir pagrindas, pateisinantys jūsų asmeninių duomenų rinkimą ?

Slapukai
(Sutikimas)
Palengvinti naudotojams naršymą, išsaugant jų duomenis.
Įvertinti šios svetainės lankomumą ir jums pasiūlyti vaizdo įrašų, pasidalijimo mygtukų, informacijos iš socialinių platformų ir kito animuoto bei interaktyvaus turinio.
Registravimo sistema
(Teisėtas interesas)
Siekdami identifikuoti sukčių prisijungimą ir galimą piktnaudžiavimą asmens duomenimis arba nustatyti tam tikro incidento kilmę, mes registruojame kai kuriuos informacinėse sistemose atliktus veiksmus.

Šiuo tikslu svetainėje yra pėdsakų ir incidentų valdymo įtaisas. Pastarasis fiksuoja reikalingus įvykius ir garantuoja, jog tai, kas užfiksuota, išliks nepakitę.
Kontaktinė forma
(Sutikimas)
Suteikti kiekvienam naudotojui galimybę susisiekti su Europos ir užsienio reikalų ministerija jį dominančiu klausimu.
Informacinis laiškas
(Sutikimas)
Valdyti ir siųsti abonentams informacinius laiškus, informuoti juos apie diplomatines ir konsulines aktualijas bei Europos ir užsienio reikalų ministerijos veiklą.
Teisių įgyvendinimas
(Teisinė pareiga)
Atsakyti į asmens užduotą klausimą dėl jo asmens duomenų prieinamumo ir šią politiką atitinkančio jų tvarkymo.

Kam yra skirti Europos ir užsienio reikalų ministerijos tvarkomi asmeniniai duomenys ?

Asmeniniai duomenys, kuriuos jums gali tekti suteikti, yra skirti išimtinai duomenų tvarkytojui: Europos ir užsienio reikalų ministerijai.

Kokių apsaugos priemonių imasi Europos ir užsienio reikalų ministerija ?

Europos ir užsienio reikalų ministerija, vadovaudamasi informacinių technologijų ir laisvių įstatymu bei Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), įsipareigoja imtis visų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų saugų asmeninio pobūdžio duomenų tvarkymą bei jūsų duomenų konfidencialumą.

Todėl Europos ir užsienio reikalų ministerija imasi visų būtinų apsaugos priemonių, atsižvelgdama į jūsų duomenų pobūdį bei su jų tvarkymu susijusias rizikas, kad apsaugotų jų konfidencialumą ir vientisumą. Čia reiktų paminėti dedamas pastangas neleisti duomenų iškraipyti, sugadinti ar kad jie nebūtų pasiekiami leidimo neturintiems tretiesiems asmenims (fiziškai apsaugant patalpas, įdiegiant kompetentingąjį personalą prisijungti įgalinančias procedūras, suteikiant asmenines prieigas su konfidencialiais vartotojo vardais ir slaptažodžiais, fiksuojant prisijungimus,…)

Kiek laiko saugomi jūsų asmeniniai duomenys ?

Slapukai Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų slapukų politiką (tipas, trukmė, kaip atsisakyti), žr. žemiau.
Registravimo sistema Šie duomenys saugomi 1 metus.
Kontaktinė forma Šie duomenys saugomi 1 metus.
Informacinis laiškas Šie duomenys saugomi, kol asmuo neatsisako prenumeratos.
Teisių įgyvendinimas Šie duomenys saugomi visus kalendorinius metus, kai buvo pateiktas prašymas, ir dar porą metų po jų.

Slapukų politika

Jums lankantis svetainėje, slapukai gali būti įrašomi į jūsų įrenginį - kompiuterį, mobilų telefoną ar planšetę. Šioje svetainėje juos naudojame, kad galėtume įvertinti svetainės lankomumą, pasiūlyti jums vaizdo įrašų, pasidalijimo mygtukų, informacijos iš socialinių platformų ir kito animuoto bei interaktyvaus turinio.

Žemiau pateikta informacija supažindina jus su visais naudojamais slapukais ir kaip galima sutikti arba jų atsisakyti. Toks pasirinkimas yra įmanomas arba bendrai visai svetainei ir visoms jos teikiamoms paslaugoms arba skirtingai kiekvienai paslaugai. Slapukų tvarkymui naudojame Tarte au citron.

Slapuko apibrėžimas

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, paliekama jūsų kompiuteryje, apsilankius mūsų svetainėje. Jo pagalba išsaugomi vartotojo duomenys, tokiu būdu palengvinant naršymą bei kai kurias funkcijas. Slapukai yra valdomi Jūsų interneto naršyklės.

Mūsų svetainėje naudojami trys slapukų tipai

Vidiniai svetainės funkcionavimui reikalingi slapukai

Šie slapukai užtikrina optimalų svetainės veikimą. Galite nesutikti ir juos pašalinti savo naršyklės nustatymų pagalba, tačiau jūsų lankymosi svetainėje kokybė dėl to gali būti prastesnė.

Slapuko pavadinimasPaskirtisSaugojimo trukmė
eu-consent Fiksuoja jūsų pasirinkimus dėl sutikimo su slapukais 1 metai

Slapukai skirti svetainės lankomumui įvertinti

Siekis pamatuoti svetainės auditoriją prisideda prie nuolatinio jos ergonomikos, naršymo joje bei jos turinio gerinimo. Surinkti duomenys suteikia galimybę pateikti anoniminius statistinius lankomumo duomenis.

Mūsų svetainė naudoja AT Internet auditorijos matavimo įtaisą.

Šis įtaisas nereikalauja naršytojo sutikimo dėl analitinių slapukų palikimo, nes Prancūzijos duomenų apsaugos komisija (CNIL) suteikė išimtį Web Analytics d’AT Internet slapukui (sužinoti daugiau).

Jūs turite teisę atsisakyti šio slapuko, paspaudę mygtuką : «sutikimo nereikalaujantys slapukai».

Slapuko pavadinimasPaskirtisSaugojimo trukmė
atauthority Įsidėmi lankytojo privacy režimą 13 mėnesių
atuserid Identifikuoja lankytoją 13 mėnesių
atidvisitor Lankytojo sutiktų „numsite“ sąrašas bei informacijos kaupimas apie identifikuotus lankytojus 6 mėnesiai

Trečiųjų šalių slapukai skirti šios svetainės interaktyvumui pagerinti

Mūsų svetainėje naudojamos tam tikros trečiųjų šalių svetainių siūlomos paslaugos. Paminėtinos :

 • Vaizdo įrašai (iš Youtube, Dailymotion, Soundcloud…);
 • Socialiniuose tinkluose skelbiamas turinys (Facebook, Twitter, Weibo…);
 • Turinys iš oficialių Prancūzijos vyriausybės arba kultūros, lingvistinio, ugdymo bei mokslo tinklo partnerių svetainių.

Šioms funkcijoms naudojami trečiųjų šalių slapukai, tiesiogiai įdiegti paslaugų tiekėjų.

Jums pirmą kartą apsilankius šioje svetainėje, ekrane išvystate informaciją apie naudojamus slapukus ir suteikiančią galimybę pasirinkti. Slapukai jūsų laikmenoje paliekami tik jums išreiškus sutikimą.

Bet kuriuo metu galite gauti informaciją bei konfigūruoti slapukus, su jais sutinkant arba jų atsisakant, svetainėje Slapukų valdymas kuri yra nurodyta kiekvieno šios svetainės puslapio apačioje. Galite nurodyti savo pasirinkimus bendrai visai svetainei arba dėl kiekvienos teikiamos paslaugos atskirai.

Slapukų galima atsisakyti

Bet kuriuo metu galite pasirinkti išjungti visus slapukus, net ir tuos, kurie yra reikalingi šios svetainės veikimui. Tačiau jūsų lankymosi svetainėje kokybė dėl to gali būti prastesnė. Jei norite išjungti tik šios svetainės veikimui nebūtinus slapukus, naudokitės slapukų valdymu.

Čia rasite kaip užblokuoti visus slapukus, nelygu pasirinkta naršyklė :

Duomenų subjektų teisės

Kokios jūsų turimos teisės ?

Vadovaujantis „informacinių technologijų ir laisvių“ įstatymo 48 str. ir tolesnių straipsnių nuostatomis, šių duomenų subjektai, patvirtinę savo tapatybę, turi teisę susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti ir ištrinti, prieštarauti ir apriboti jų duomenų tvarkymą.

Kaip įgyvendinti turimas teises ?

Norint įgyvendinti turimas teises ar pasiteirauti bet kokiu su duomenų tvarkymu šioje svetainėje susijusiu klausimu, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu.

 • Paštu : Délégué général à la protection des données
  27 rue de la Convention – 75732 PARIS cedex 15
 • Elektroniniu paštu : droits-rgpd.meae@diplomatie.gouv.fr

Jei manote, kad jūsų duomenų apsaugos nesilaikoma, galite rašyti skundą elektroniniu arba paprastu laišku Valstybinei informacinių technologijų ir laisvių komisijai (Commission nationale de l’informatique et des libertés - CNIL).

Paskutiniai pakeitimai: 24/03/2023

Puslapio viršus