Baltic 2011 – Prancūzijos karinių oro pajėgų vieneto personalo parama [fr]

Šiauliuose dislokuotame prancūzų kariniame vienete tarnavo apie šimtas vyrų ir moterų, kurie vykdė oro policijos misiją Baltijos šalyse. Paramos komanda buvo viena iš svarbiausių, leidusių kitiems vykdyti savo užduotis kiek įmanoma geresnėmis sąlygomis.

Personalo parama

Personalo paramos skyrius buvo sudarytas iš penkių skirtingas specialybes turinčių asmenų. Jie visi buvo atsakingi už karinio vieneto aprūpinimą misijų vykdymo metu.

JPEG

Personalo paramos skyriaus vadas komisaras kapitonas Bonte, tarnaujantis Grenoble-Montbonnot 749-ojoje aviacijos bazėje, buvo atsakingas už personalui teikiamą paramą ir už karinio vieneto finansus. Būdamas vienintelis už išlaidas atsakingas asmuo, jis tuo pat metu ėjo ir karinio būrio vado patarėjo teisiniais klausimais pareigas.
Jis savo darbą pradėjo keliais mėnesiais anksčiau nei buvo dislokuotas karinis vienetas.
Bonte kartu su pasirengimo grupe buvo atvykęs į Lietuvą suderinti karių apgyvendinimo klausimus bei sudaryti įvairias sutartis. Apskritai Personalo paramos skyriaus vadas buvo atsakingas už apgyvendinimo, maitinimo, transporto klausimus bei bendro pobūdžio priemonių aprūpinimą.

Finasnsinių reikalų srityje jam talkino jaunesnysis puskarininkis Janot iš Rochefort 721-osios aviacijos bazės. Iždininkas, kuriam buvo pavesta visa buhalterija ir Personalo paramos skyriaus vado autorizuotų išlaidų stebėjimas.

Už karinio vieneto pirkinius atsakingas asmuo jaunesnysis puskarininkis Barbay iš Rochefort 721-osios aviacijos bazės, gavus Personalo paramos skyriaus vado leidimą, rūpinosi bendro pobūdžio reikmenų pirkimu.

Jaunesnysis puskarininkis Vanhoutte iš Cambrai aviacijos bazės buvo paskirtas karinio būrio vado sekretoriumi. Jis rūpinosi su personalu susjusiais klausimais bei administraciniais reikalais.

JPEG

Šį karinį būrį papildė taip pat ir jaunesnysis puskarininkis Beaudeau, sporto treneris iš Brétigny 217-ojoje aviacijos bazės. Jis kasdien treniravo visus karius bei organizavo varžybas su vietinėmis sporto komandomis.

Viešųjų ryšių karininkas

JPEG

Kapitonas Favier (viešųjų ryšių karininkas) pats organizavo savo darbotvarkę ir tuo pačiu buvo pavaldus tiesioginiams vado įsakymams. Jis dirbo viešųjų ryšių srityje ir buvo atsakingas už internetinę sklaidą. Jo kaip fotografo ir spaudos atstovo pareigos buvo labai įvairios - nušviesti šalies spaudą, valdžios atstovus ir Lietuvos žmones apie Prancūzijos karines oro pajėgas Baltijos šalyse. Favier organizavo įvairius civilinius, karinius vizitus bazėje, susitikimus su visuomene ir paramos akcijas bei prancūzų karių vieneto karines ceremonijas, kultūrinius bei sporto renginius.

JPEG

Personalo apsauga : medicininė pagalba ir žandarmerija

JPEG

Medicininės pagalbos komandą sudarė gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytoja iš Luxeuil 116-osios aviacijos bazės. Komanda buvo aprūpinta visa reikiama įranga skubiam medicininės pagalbos suteikimui : nuo mažiausio įdrėskimo iki širdies sustojimo. Ši bazėje dirbanti komanda buvo nuolat pasiruosuši ir mobili suteikti pagalbą. Per pusvalandį jie turėdavo būti pasirengę suteikti pirmąją pagalbą QRA.

Du žandarai atvykę iš Villacoublay ir Cognac aviacijos bazės užtikrino karinio vieneto apsaugą. Siekiant saugumo ir išvengti gaisro atvejų kiekvieną vakarą jie patikrindavo visus personalo lankomus pastatus. Žandarai taip pat labai glaudžiai bendradarbiavo su vietinės valdžios atstovais.

Paskutiniai pakeitimai: 31/07/2014

Puslapio viršus