Akredituotas naujas Gynybos atašė [fr]

2011 m. rugpjūčio 30 d. įvyko naujojo gynybos atašė pulkininko leitenanto Jean-Luc Lopez akreditacijos ceremonija

JPEG

Lietuvos krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas bei Prancūzijos ambasadorius François Laumonier pasveikino pulkininką leitenantą pradėjus eiti naujas pareigas.

Paskutiniai pakeitimai: 31/07/2014

Puslapio viršus