Asociacijos Yahad – In Unum parodos ,,Sušaudyti’’ atidarymas (2015 m. spalio 1 d.) [fr]

Pakviestas tarti žodį į parodos ,,Sušaudyti: Yahad – In Unum Holokausto tyrimų dešimtmetis’’, vyksiančios Tolerancijos centre nuo spalio 1 d. iki lapkričio 22 d., atidarymą, ambasadorius priminė, jog asociacija Yahad-in Unum buvo įkurta Prancūzijoje kardinolo Lustiger iniciatyva siekiant tarpreliginio dialogo.

JPEG

Kalbėdamas apie Yahad-in Unum atliktą tiriamąjį darbą, ambasadorius atkreipė dėmesį į tai, jog surinkta informacija tapo akstinu atlikti tris pareigas :

Pareigą suteikti pripažinimą tiems, iš kurių buvo atimta teisė vadintis žmogumi, ypač vykdant žiaurias masines žudynes, nes reikėjo prikelti gyvenimui aukų vardus bei pavardes.
Pareigą žinoti istoriją, kuriai reikėjo išmokti „žvelgti į akis“.
Pareigą šiuos liudijimus ir žinias perduoti kitiems.

Šių pareigų – pripažinti, žinoti ir perduoti kitiems – vykdymas atnešė tikrąjį išlaisvinimą, o tiems, kurie turėjo noro ir drąsos jų siekti - ištikimybę ir atleidimą.

JPEG

Ambasadoriaus kalba :

WAV - 1.8 Mo
centre de tolerance - enregistrement lrt
(WAV - 1.8 Mo)

Paskutiniai pakeitimai: 18/10/2016

Puslapio viršus