Teisinės nuorodos [fr]

Nuotraukų kreditai

Svetainėje patalpintos nuotraukos yra iš įvairiausių šaltinių. Paprastai jos paimamos iš ambasados ar užsienio reikalų ir tarptautinio vystymosi ministerijos fotografijos bei audiovizualinės gamybos centro.
Ministerijos fotografas : Frédéric de La Mure
Dėl prašymų atgaminti medžiagą (grafikai, nuotraukos ir video) : susisiekite su mumis (Pastaba : prašome aiškiai nurodyti atitinkamo interneto puslapio nuorodą)

Atgaminimo teisės

Remiantis viešąja intelektinės nuosavybės teise bei Intelektinės nuosavybės kodekso L122-5 straipsniu, laisvai gali būti naudojami šie ,,oficialūs dokumentai’’ :

 • pareiškimai, kalbos, spaudos pranešimai ir komunikatai ;
 • aplinkraščiai, direktyvos ir kiti reguliavimo dokumentai ;
 • CERFA formos. Tinkamas šių dokumentų dalinis ar visas naudojimas vis dėlto reikalautų aiškiai nurodyti autoriaus pavardę, šaltinį bei atitinkamais atvejais nuorodą, kuri nukreiptų į ambasados svetainėje patalpintą originalų dokumentą.
  Visiems kitiems ambasados svetainėje esantiems dokumentams yra taikomos autorių teisės. Remiantis Intelektinės nuosavybės kodekso L.122-4 straipsniu, kiekvienam perėmimui reikalingas autoriaus sutikimas.
  Tai visų pirma taikoma ambasados skyrių parengtiems tekstams, siekiant internetu informuoti Prancūzijos ir užsienio šalių visuomenę apie ambasados veiklą, užsienio politiką ir ypač apie Prancūziją užsienio valstybės piliečius. Šis turinys negali būti laisvai atgamintas be išankstinio leidimo ir be nuorodos į šaltinį.
  Nekomercinis ir ypač pedagoginis informacijos atgaminimas yra leidžiamas su sąlyga, jei bus laikomasi informacijos vientisumo, nebus pakeista jo prasmė, taikymo sritis, taikymas bei nurodant jos publikavimo šaltinį ir datą.
  Informacija negali būti naudojama komerciniais ar reklaminiais tikslais be aiškaus leidimo ir be viešąją informaciją atgaminti leidžiančios licencijos gavimo. Komerciniais ar reklaminiais tikslais pakartotiniu naudojimu yra laikomas produkto ar paslaugos sukūrimas remiantis viešąja informacija, kuris skirtas trečiosioms šalims už atlygį arba be jo.
  Prašymai atgaminti turinį turi būti adresuojami ambasados svetainės redakcijai, laiškas turi būti adresuotas svetainės administratoriui.
  Išskyrus tam tikras išimtis, informacijos atgaminimas komerciniais ar reklaminiais tikslais nėra leidžiamas.

Į ambasados svetainę nukreipiančios internetinės nuorodos

Bet kuri vieša ar privati svetainė be išankstinio leidimo gali nukreipti (įskaitant ir gilias nuorodas) į informaciją, kuria dalinasi ambasada.
Interneto svetainės, po leidimo naudojančios turinį, turi labai aiškiai nurodyti dokumento kilmę remdamosi šia internetinio adreso forma : www.ambafrance-lt.org
Kiekvieno puslapio apačioje derėtų pridėti žymę ,,Teisės saugomos’’.
Pirmenybė turėtų būti teikiama į konkretų dokumentą tiesiogiai nukreiptų ,,gilių nuorodų’’ naudojimą, o ne turinio atgaminimą.
Tokiu atveju nuorodų į www.ambafrance-lt.org svetainę įkėlimui nėra taikomas joks išankstinis susitarimas. Tačiau rekomenduojama nuorodos pavadinime aiškiai nurodyti ambasados svetainę.
Svetainės, kurios nukreipia į svetainę www.ambafrance-lt.org prisiima atsakomybę tuo atveju, jeigu tai turi neigiamos įtakos viešos svetainės įvaizdžiui.

Ambasados svetainės pasiūlytos internetinės nuorodos

Svetainėje yra daug nuorodų į kitas privačias ar oficialias, prancūziškas ar kitų šalių, svetaines. Jų buvimas neįpareigoja ambasados dėl jų turinio, juo siekiama tik padėti interneto vartotojui lengviau surasti kitus dokumentinius šaltinius ieškomai temai.

Parašyti svetainės administratoriui

Pastebėjimus ar pasiūlymus galima teikti svetainės administratoriui. Jis pasistengs į tai atsižvelgti. Tačiau jis neatsako į konkrečius prašymus ir į tuos, kurie peržengtų griežtas svetainės administracinio ar techninio valdymo nuostatas.
Ambasadai galima parašyti šiais būdais : įprastu paštu ; elektroniniu paštu.

Svetainės koncepcija ir valdymas

Ambasados svetainė talpina informaciją iš visų skyrių ir užsienio reikalų ir tarptautinio vystymosi ministerijos. Už kasdienę svetainės redakcinę, grafinę ir techninę priežiūrą yra atsakingas ambasados spaudos skyrius.
Įmonė Oxyd yra atsakinga už svetainės prieglobą.
Svetainė įgyvendinta pagal sistemą SPIP, programą Open Source, pagal GNU/GPL licenciją.

Prieinamumas

Ambasados svetainė yra vystoma pagal Bendrosios administracinių įstaigų prieinamumo duomenų bazės (RGAA) rekomendacijas bei Pasaulinio žiniatinklio konsorciumo (W3C) normas.
Svetainė yra suderinta su visomis naršyklėmis. Ji yra prieinama visiems, išskyrus tam tikrus force majeure atvejus.
Mes esame įsipareigoję nuolat gerinti mūsų turinio prieinamumą, siekdami, kad Vilniaus svetainės informacija būtų prieinama, ypač atsižvelgiant į mobilumo aspektą.

Atsakomybė

Svetainėje patalpinta informacija yra teikiama kaip viešoji paslauga. Nepaisant oficialių dokumentų transkripcijai skiriamo atidaus dėmesio bei turinio ir informacijos tikrinimo, ambasada neužtikrina svetainėje publikuojamų elementų tikslumo ir už juos neprisiima atsakomybės.
Svetainėje esanti informacija ir/arba dokumentai gali bet kada turėti pakeitimų bei gali būti atnaujinami.
Ambasada jokiomis aplinkybėmis ir dėl jokių priežasčių nebus atsakinga už bet kokią žalą, kilusią dėl svetainėje esančios informacijos ir/arba dokumentų interpretavimo ar panaudojimo.

Taikoma teisė

Nepriklausomai nuo naudojimo vietos, šiai svetainei yra taikoma Prancūzijos teisė. Kilus ginčui ir nepavykus rasti draugiško sprendimo, tik Prancūzijos teismai turi jurisdikciją spręsti ginčą.
Iškilus bet kokiam klausimui dėl aukščiau pateiktų naudojimosi svetaine sąlygų, galite mums parašyti šiuo adresu :
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Direction de la Communication et de la Presse
Pôle web
37, quai d’Orsay
75007 PARIS

Paskutiniai pakeitimai: 10/10/2018

Puslapio viršus