Užsienio talentų priėmimo lengvatos [fr]

Jau ne vienerius metus Prancūzijos valdžia yra įtvirtinusi specialias procedūras užsienio piliečiams, kurie nori valdyti įmonę, užimti aukštos kvalifikacijos darbo vietą ar dirbti savo įmonių filialuose, esančiuose Prancūzijoje. Tokiu būdu Prancūzijoje dirbantys užsienio piliečiai naudojasi labai patraukliomis sąlygomis.

JPEG

Prancūzija traukia užsienio talentus

9 iš 10 į Prancūziją atvykusių studentų ją rekomeduoja kaip studijų kryptį (Baromètre Campus France, 2013). Prancūzija yra pirmoji turizmo kryptis pasaulyje (OMT, 2014).

Prancūzija priima aukšto lygio studentus

Turėdama daugiau nei 289 000 užsienio studentų aukštajame moksle, Prancūzija yra trečioji, po Jungtinių Valstijų ir Jungtinės Karalystės, pagal užsienio studentų skaičių pasaulyje (Campus France, 2014).

2011 m. Prancūzija priėmė apie 285 000 užsienio studentų (EBPO)

Laikinoji studento viešnagės kortelė su žyma ,,studentas‘‘ jos turėtojui suteikia galimybę užsiimti papildoma profesine veikla, dirbant iki 60 % pilno darbo laiko per metus (būtų 964 valandos). Leidimas papildomam darbui nėra būtinas.

Studentai, kurie turi bent magistro laipsnį atitinkantį diplomą ir kurių studento kortelės galiojimas pasibaigęs, šešis mėnesius gali naudotis laikinąja viešnagės kortele, kuri leidžia dirbti su studijomis Prancūzijoje susijusioje srityje ir gauti mažiausiai 50 % didesnį už minimalų atlyginimą, o tai būtų 1 980 eurų iki mokesčių nuo 2008 m. liepos 1 d.

CampusFrance yra prancūziška organizacinė struktūra, skirta tarptautinio mobilumo skatinimui. CampusFrance centrai, esantys daugiau nei šimte užsienio šalių bei prižiūrimi Prancūzijos ambasadų užsienyje, dirba su aukštojo mokslo įstaigomis.

1999 m. Užsienio reikalų ir tarptautinio plėtojimo ministerija pradėjo stipendijų programą Eiffel, kurios dėka magistro studijos ar 10 mėnesių laikotarpio studijos užsienyje rašant disertaciją gali būti finansuojamos. 2007 m. 4163 magistro studentai iš 13000 kandidatų ir 365 doktorantūros studentai iš 1279 kandidatų gavo programos Eiffel stipendiją. Šiuo metu stipendiją gauna 400 magistrantų bei 70 doktorantų. Ši programa buvo vieningai pripažinta kaip ženkliai prisidedanti prie Prancūzijos patrauklumo.

Lygių galimybių stiprinimui Prancūzijos teritorijoje, procedūrų studentams palengvinimui bei jų statuso keitimo supaprastinimui, 2012 m. gegužės 31 d. buvo patvirtintas oficialus aplinkraštis. Nuo šiol procedūrų terminai neturėtų viršyti 2 mėnesių.

Prancūzija priima mokslininkus

Prancūzijoje yra daug dirbančiųjų MTEP srityje : 2011 m. su 1000 darbuotojų tenkančiais 9,2 mokslininkais Prancūzija buvo tarp lyderiaujančių šalių pasaulyje (EBPO). 12 iš 55 Fields medalių (matematikos Nobelio premijos atitikmuo) buvo paskirti prancūzams.

Kad paskatintų užsienio mokslininkų buvimą šalies aukštosiose institucijose, Prancūzija pastaraisiais metais ėmėsi tam tikrų veiksmų :

  • Įkurta Nacionalinė mokslinių tyrimų agentūra, skirta mokslinių tyrimų skaičiaus didinimui ;
  • Įkurti PRES (mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo centrai), kurie universitetams, kolegijoms bei mokslinių tyrimų institucijoms leidžia sutelkti išteklius bei veiklą ;
  • Didinamas universitetų savarankiškumas ; jie gali steigti privataus finansavimo organus.

Produktyvi darbo jėga

Prancūzija yra šeštoji pasaulyje pagal valandinį darbo našumą. Ji lenkia Vokietiją (7 vieta) bei Jungtinę Karalystę (13 vieta). (Conference Board, 2014).

Užsienio vadovai giria prancūzišką darbo jėgą

80% apklaustų užsienio įmonių vadovų mano, jog darbuotojų išsilavinimas ir kvalifikacija Prancūzijoje yra patrauklūs ( TNS Sofres-AFII metinė apklausa).

Prancūzija turi aukštos kvalifikuotų moklsininkų

Šalis yra trečioji Europos Sąjungoje pagal antrojoje studijų pakopoje įgyjamą aukštojo mokslo laispnį (Eurostat, 2014).

Pripažintų mokyklų kokybė

Tarp 70 valdymo bei vadybos pirminio mokymo institucijų yra 18 prancūziškų įstaigų. 2 prancūziškos mokyklos yra TOP trejetuke : HEC ir l’Essec (Financial Times, 2014).

Puiki MTEP pritraukia užsienio įmones

Užsienio investicijų projektų skaičius MTEP, inžinerijos bei dizaino srityse sparčiai auga : 2013 m. buvo 77 projektai , o 2012 m. jų buvo 58. MTEP srityje pastebimas 13% augimas : 51 naujas sprendimas 2013 m., 2012 m. tokių buvo 45, o 2011 m. - 40. 2013 m. investicijos MTEP srityje leido sukurti daugiau nei 1900 darbo vietų, tai sudarytų 7% darbo vietų visumos, siejamos su užsienio investicijomis Prancūzijoje.

Talentų trauka : administracinių procedūrų palengvinimas užsienio darbuotojams

Kortelė ,,salarié en mission’’ (darbuotojas misijoje) yra skirta mobilumui grupės viduje, o ,,ES mėlynoji kortelė’’ skirta aukštos kvalifikacijos darbuotojams. O kortelė ,,French Tech Ticket’’ užsienio verslininkams, atvykstantiems kurti savo verslą Prancūzijoje, suteikia visą priėmimo paketą : 30 000 eurų stipendiją, vizą, vietinę pagalbą ,,Helpdesk’’, pagalbą įsikūrimui ir t.t.). Ši programa pradeda veikti 2015 m.

Talentingų žmonių priėmimas yra palengvinamas kortelės ,,kompetencijos ir talentai’’ dėka. Tai laikina viešnagės kortelė, galiojanti tris metus bei leidžianti jos turėtojui vykdyti komercinę veiklą Prancūzijoje.

,,Administracinių formalumų procedūros buvo stebėtinai greitos […] Palyginus su pirmąja leidimo gyventi šalyje kortele, kurią su žmona gavome 1996 m., šįkart viskas vyko neįtikėtinai lengvai ir greitai’’, kalbėjo amerikietis gamintojas Jeremy Leven, kuris 2008 m. sausį buvo vienas pirmųjų gavusiųjų leidimo gyventi šalyje kortelę ,,kompetencijos ir talentai‘‘.

,,ES mėlynoji kortelė’’ yra skirta aukštos kvalifikacijos darbuotojams, o kortelė ,,darbuotojas misijoje’’ skirta mobilumui grupės viduje. Pastaroji kortelė galioja trejus metus ir gali būti pratęsiama. Laikantis tam tikrų sąlygų, ji yra prieinama darbuotojams misijoje arba pagal sutartį su įmonių filialais Prancūzijoje.

Šios leidimo gyventi šalyje kortelės teikia privalumų ir šeimos nariams (antrajai pusei, vaikams), kurie nustatyta tvarka gali gauti kortelę ,,vie privée et familiale’’ (asmeninis ir šeimyninis gyvenimas) ir ieškotis darbo.

ES valstybių narių (įskaitant naująsias nares) ir jai nepriklausančių tokių šalių kaip Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ar Šveicarija piliečiams, norintiems Prancūzijoje įsteigti įmonę, nėra specialių procedūrų.

Šalyje negyvenantiems darbuotojams (pavyzdžiui, verslininkas, kuris gyvena užsienyje, bet vadovauja įmonei Prancūzijoje) prieš pradedant veiklą pakanka užpildyti paprastą deklaraciją departamento prefekte. Prašymai bus išnagrinėti per ne ilgiau nei 15 dienų.

Užsienio darbuotojai gyvenantys šalyje, kurie nori pradėti karjerą Prancūzijoje ir jau gyvena šalyje, gali pasinaudoti tam tikromis leidimo gyventi šalyje kortelės ,,kompetencijos ir talentai‘‘ nuostatomis; kortelė galioja trejus metus ir gali būti pratęsiama.

Unikalus tarpininkas kortelių ,,kompetencijos ir talentai‘‘ bei ,,darbuotojas misijoje‘‘ turėtojams yra 2011 m. aštuoniuose departamentuose įkurtas Prancūzijos imigracijos ir integracijos biuras OFII. OFII taip pat tarpininkauja su darbdaviais dėl visų imigracijos formalumų (darbo leidimų, medicininių patikrinimų, kortelių gyventi šalyje išdavimo).

Užsienio darbuotojų apsauga

Turėdama 40 dvišalių susitarimų, iš kurių su Indija nuo 2011 m. bei su Pietų Korėja ir Japonija nuo 2007 m., Prancūzija yra viena iš daugiausia dvišalių susitarimų socialinės apsaugos srityje turinčių šalių. Tačiau netgi nesant jokiam dvišaliui susitarimui, 2008 m. rugpjūčio 4 d. ekonomikos modernizavimo įstatymas laikiniems užsienio darbuotojams, laikantis tam tikrų sąlygų, trejiems metams numato atleidimą nuo socialinių įmokų.

Atsisiųsti pdf dokumentą

PDF - 493 ko
Une France créatrice de talents
(PDF - 493 ko)

Paskutiniai pakeitimai: 21/01/2016

Puslapio viršus