Trečiasis prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų kongresas [fr]

Trečiadienį, kovo 26 d., Vilniaus viešbutyje Radisson Astoria vyko trečiasis prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų kongresas. Daugiau nei šimtas dėstytojų, direktorių bei savivaldybių švietimo skyrių atstovų, atvykusių iš visos Lietuvos, dalyvavo šiame susitikime, kurį jau tradiciškai vainikavo prancūziški pietūs. Juos paruošė virtuvės šefas pakviestas į Vilnių Frankofonijos dienų proga. Šiųmetinis kongresas pasižymėjo ryžtu atsinaujinti.

JPEG

Renginio prioritetas – suvienyti prancūzų kalbos puoselėtojus. Dėl šios priežasties savo įvadinėje kalboje Ambasadorė siekė parodyti dinamiką, gimstančią dėl šalyje įgyvendinamų projektų sėkmės, prancūzų kalbą Lietuvoje puoselėjančių asociacijų atsinaujinimo, reorganizavimosi bei jungimosi į bendrą tinklą, dėl perspektyvios Prancūzų Monteskjė mokyklos Vilniuje plėtros ir dėl tarpinstitucinio Prancūzijos ir Lietuvos bendradarbiavimo švietimo srityje.

JPEG

Išskirtinis dėmesys buvo skirtas ir kitam svarbiam mūsų kalbos puoselėtojų susitikimo aspektui – šis kongresas suteikė progą pakviesti aukštojo mokslo institucijų dėstytojus ir jų kolegas, dirbančius mokyklose, padiskutuoti ir pasidalinti patirtimi.

JPEG

JPEG

Šiuo tikslu, iškart po Ambasadorės kalbos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius Remigijus Žaliūnas atidarė Kongresą, suteikdamas malonumą pasiklausyti jo kalbos prancūziškai.
Kitas prelegentas - Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas, viceministras Rimantas Vaitkus, atsakingas už aukštąjį mokslą.
Naujoji Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos pirmininkė Vilija Sušinskienė išrinkta 2013-ųjų lapkritį, pristatė savo naują keturių narių komandą bei naująją Asociacijos siekius, veiklos metodus bei projektus pagyvinančią dvasią.

JPEG

Pabaigai kalbos atašė pristatė pagrindinius projektus, kuriuos Prancūzijos ambasada ir Prancūzų institutas numato įgyvendinti lingvistikos ir švietimo bendradarbiavimo srityje. Buvo akcentuojami iš iniciatyvos kylantys nuoseklumas ir pažanga.
Vėliau du Prancūzijos ambasados pakviesti sociolingvistikos ekspertai, Montpeljė universiteto mokslininkai, Henri Boyer ir Carmen Alen Garabato pradėjo tradicinę interaktyvią sesiją. Jie atskleidė kolektyvinių reprezentacijų svarbą ir kaip, vartojant kalbą – šiuo atveju prancūzų, jos tampa mūsų vaizduotės dalimi.
Šis sumaniai suprantamai perteiktas mokslinis požiūris dėl prancūzų kalbos vartojimo, kurio iššūkiai ir aktualumas puikiai suvokiami, paskatino visiems naudingas diskusijas ir pasidalijimą patirtimi.
Sprendžiant iš darbingos, jaukios bei pozityvios atmosferos galima buvo pastebėti, jog atviras dialogas tarp skirtingus požiūrius bei interesus išsakančių Lietuvos švietimo sistemos atstovų, dalyvavusių Kongrese, puikiai pavyko.

Paskutiniai pakeitimai: 18/10/2016

Puslapio viršus