Tarptautinė Kalėdų lapdaros mugė Vilniuje pritraukė gausų būrį lankytojų

Šį sekmadienį, lapkričio 29 dieną, Vilniaus Rotušėje šurmuliavo septintoji Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė, kurią organizvo Vilniaus Tarptautinė moterų asociacija, vienijanti Lietuvoje reziduojančių užsienio ambasadorių bei verslininkų žmonas bei lietuves moteris. Rengiant šią labdaringą šventę organizacinis komitetas, pirminkaujant Prancūzijos ambasadoriaus žmonai poniai Mauricette Gady-Laumonier, dirbo keletą mėnesių ir surengė nemažai susitikimų su Tarptautinėje Kalėdų mugėje norinčių dalyvauti šalių atstovais. Praėjusios kadencijos Prezidentas Valdas Adamkus su žmona ponia Alma Adamkiene, kuri tradiciškai globoja labdaros renginį, pagerbė savo dalyvavimu Kalėdinę mugę.

JPEG - 136 ko

Kaip ir kiekvienais metais, tradicija tampanti Tarptautinė Kalėdų mugė atspindi kultūrų įvairovę, šiais metais joje dalyvo per 30 pasaulio šalių atstovai, kurie siūlė mugės svečiams įsigyti savo šalių tradicinių suvenyrų, Kalėdinių gaminių, rankų darbo papuošalų, orginalių meno dirbinių, knygų užsienio kalbomis. Mugėje dalyvavo ir trys Lietuvoje veikiančios tarptautinės mokyklos, jų tarpe ir Vilniaus Prancūzų mokykla.

JPEG - 83.7 ko

Labdaringos šventės metu surinkti pinigai bus skirti paremti penkių Lietuvos organizacijų projektus :

- Kauno spec. mokyklos Nr. 1, ugdančios psichikos negalią turinčius vaikus ir jaunuolius, renovacijai bei darbo klasių įrengimui ;
- Socialinės pagalbos vyresniems žmonėms ir neįgaliesiems centrui Ukmergėje (bus įrengtos automatinės durys, kurios labai palengvins ten gyvenančiųjų dalią);
- Pagalbos moterims ir vaikams centrui „Nendrė“ (virtuvės įrangos įsigijimui);
- Dingusių asmenų šeimų paramos centrui (virtuvės įrangos atnaujinimas prekybos žmonėmis aukų prieglaudoje);
- organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vykdomai mergaičių švietimo ir socialinių įgūdžių ugdymo programai.

Paskutiniai pakeitimai: 29/07/2014

Puslapio viršus