Sveikinimai iš Vilniaus 2016 metų proga [fr]

JPEGMieli Prancūzijos ambasados Lietuvoje puslapio lankytojai, skaitytojai ir bičiuliai,

2015 m. Jūsų apsilankymų ir pasidomėjimų skaičius išaugo daugiau nei 50 % - mus tai įpareigoja.

Šiandien Prancūzijos ambasados darbuotojų vardu norėčiau kiekvienam tarti mano geriausius palinkėjimus šių naujų „prancūziškų-lietuviškų“ metų proga, kuriais sieksime plėtoti bendradarbiavimą bei solidarumą, o taip pat - mūsų gebėjimą žvelgti ir dirbti ta pačia kryptimi.

Būdami Europos Sąjungos šeimoje ir pasitelkdami solidarumą, dėl kurio ji ir egzistuoja, turime drauge rasti atsakymus į įvairius klausimus - monetarinius, migracijos, saugumo, energetikos, klimato, galbūt ir tapatybinius. Drauge mes tampame stipresni, veiksmingesni, o mūsų žodis – svaresnis.

Praėjusių metų lapkričio 13 d. išpuoliai prieš mūsų gyvenimo būdą ir vertybes - dėl kurių esame tie, kas esame ir ketiname toliau tokiais būti – Vilniuje sužadino iš atminties neišdildomą palaikymą, kurio esu dėkingas liudininkas. Lietuva taip pat priėmė sprendimą teikti Prancūzijai pagalbą ir paramą Afrikoje.

Mūsų dvišaliai ryšiai yra glaudūs, persmelkti žmogiškumo ir tikri.

Šie dvišaliai ryšiai primena dviejų skirtingų tautybių asmenų šeimą. Jie gali džiaugtis savanorišku įsipareigojimu grįsta Prancūzijos-Lietuvos asociacijų veikla, Vilniaus prancūzų mokyklos, tapusios pirmąja tarptautine švietimo įstaiga Lietuvoje, sėkme, o taip pat – didėjančiu turistų skaičiumi.

Šie ryšiai yra paremti įvairiopu gražiu bendradarbiavimu: kariniu bendradarbiavimu : 2016 m. Prancūzija, siųsdama savo lėktuvus į Šiaulius, jau 6-ąjį kartą dalyvaus Baltijos šalių oro policijos misijoje; kultūriniu bendradarbiavimu: sausio 21 d. prasideda prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“, kovo 21 d. – prancūzų gastronomijos šventė, taip pat frankofonijos mėnesio renginiai; ekonominiu bendradarbiavimu, drauge su gyvybingą veiklą vykdančiais Prancūzijos-Lietuvos prekybos rūmais; politiniu bendradarbiavimu: Prancūzija yra pasiryžusi dėti pastangas, kad būtų rastas sprendimas dėl padėties Ukrainoje, taip pat, kad paremtų Lietuvos kandidatūrą į EBPO Paryžiuje.

Išlikime kiekvienas savimi, tuo pačiu nuoširdžiai domėdamiesi vienas kitu. Esame sąjungininkai, siejami artimų bičiulystės ryšių, apsisprendę kurti Europą. Europą, kurios svarbia veikėja Lietuva yra štai jau 25 metus : šalis, turinti viziją, drąsi, ištikima savo didingai istorijai, savo gebėjimui pasipriešinti bei savo tautos išradingam gebėjimui išlikti.

Šiais metais dar turime daug ką, drauge ir su džiaugsmu, padaryti : nes tai – Prancūzija, nes tai – Lietuva. O kadangi nieko tikro neįmanoma nuveikti, jei nėra aistringai besidominčių Lietuva ir Prancūzija vyrų bei moterų, noriu ir vėl jums padėkoti už jūsų padrąsinantį domėjimąsi ir augantį susidomėjimą, kurį ambasados darbuotojai stengiasi, ir šioje svetainėje ir FB puslapyje, kuo geriau patenkinti dalindamiesi su jumis mūsų „prancūziškų-lietuviškų“ veiklų apžvalgomis. „Prancūziškų-lietuviškų“ ? Gražus žodžių junginys. Gražus dalykas. Junkitės ir jūs !

Visiems linkiu gražių metų

Philippe Jeantaud, Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje

Paskutiniai pakeitimai: 08/10/2019

Puslapio viršus