Susitikimas su naująja Žemės ūkio ministre [fr]

Naujoji žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė priėmė Prancūzijos ambasadorę Maryse Berniau su tikslu pratęsti itin turiningą dialogą abi šalis siejančiais žemės ūkio klausimais, o ypač bendros žemės ūkio politikos tema.
Ministrė ir Ambasadorė pabrėžė puikų bendradarbiavimą tarp veterinarinių tarnybų bei 2012 m. liepos mėnesį pasirašytą susitarimą šia tema.

JPEG

Ministrė V. Baltraitienė aptarė klausimus, su kuriais šiuo metu dirba jos Ministerija: rusų embargas maisto produktams bei sanitarinės problemos, kurias sukėlė kiaulininkystės ūkius tam tikruose Lietuvos regionuose galinčių paveikti ligų atsiradimas.

Ambasadorė paaiškino nacionalines bendros žemės ūkio politikos įgyvendinimo sąlygas Prancūzijoje 2014-2020 metų laikotarpiui, ypatingą dėmesį atkreipdama į jauniesiems ūkininkams įsitvirtinti skiriamą pagalbą bei priemones, skatinančias gyvulininkystę. Ministrė V. Baltraitienė pabrėžė ryškius panašumus tarp Prancūzijos ir Lietuvos tikslų. Kalbant apie perėjimą prie ekologiškų eksploatavimo sistemų, Ministrė išsakė pastangas, dedamas suteikiant pagalbą šiam sektoriui 2014-2020 metų periodu.

Galiausiai, Ministrė pranešė, kad ji turėtų dalyvauti kitoje tarptautinėje žemės ūkio parodoje 2015 m. vasario mėnesį Paryžiuje.

JPEG

Paskutiniai pakeitimai: 11/10/2019

Puslapio viršus