Seminaro apie Shoah, kolaboravimą ir masinius nusikaltimus Lietuvoje atidarymas (2016 m. sausio 20 d.) [fr]

2016 m. sausio 20 d. ambasadorius Philippe Jeantaud pasisakė Prancūzijos organizacijos ,,Shoah memorialas’’ organizuoto seminaro „Holokaustas, kolaboravimas ir masinės žudynės Lietuvoje” atidaryme. Seminaras vyko Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje, jame dalyvavo istorikai iš Prancūzijos, Lietuvos ir kitų Europos šalių bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.

2016 m. sausio 20-22 dienomis vykęs Lietuvos mokyklų istorijos mokytojams skirtas tęstinio mokymo seminaras jiems suteikė galimybę išklausyti 15 istorikų pranešimų apie žydų bendruomenę, genocidą ir masinius nusikaltimus.

JPEG

Anot ambasadoriaus, šie įvykiai buvo Europos istorijos raidos „darinys“. Tai nėra įvykiai, galėję įvykti abstrakčiu metu, jie nėra lygintini su jokiomis aktualijomis, kitaip mūsų tykotų esmę užgožiančių „mums patogių“ išankstinių įsitikinimų, abejingumo ar neišmanymo pavojus.

Teisėtos emocijos nepakanka, ji nėra dalyko žinojimas nei įžvalgus protas, būtinas ir atskleidžiantis faktus, industrinius bei ideologinius žmogaus dehumanizavimo ir jo visuotinumo suskaldymo mechanizmus.

Seminaro sėkmė ir svarba priklausė nuo istorikų indėlio ir nuo mokytojų sugebėjimo įsisavinti jų pateiktas žinias; pastarųjų užduotis - ne tik ugdyti, bet ir lavinti šiandienos moksleivius, kurie ateityje galėtų tapti laisvais piliečiais, budriais ir įspėtais dėl rytojaus; laimingais europiečiais, žinančiais, kuria kryptimi eiti, nes žino, iš kur atėję.

JPEG

Seminare dalyvavę pranešėjai ir mokytojai, tarp kurių ir švietimo ir mokslo viceministrė p. Genoveita Krasauskienė, dalyvavo priėmime Prancūzijos rezidencijoje.

Word - 1.3 Mo
Seminaro programa
(Word - 1.3 Mo)

Paskutiniai pakeitimai: 08/10/2019

Puslapio viršus