Respublikos Prezidento kalba Europos Parlamente Strasbūre

Respublikos Prezidento kalba Europos Parlamente Strasbūre

JPEG

Pone Pirmininke,
Ponios ir ponai parlamentarai,

Man yra didelė garbė kalbėti jūsų asamblėjoje Europai kritišku metu. Aš puikiai suprantu, kad mes turime visi jausti didelę atsakomybę. Mano, kaip vykdančio Tarybos Pirmininko pareigas, atskomybė yra didelė, tačiau ta pati atsakomybė yra ir visų europiečių. Kaip išvesti Europą iš šiuo metu esančios krizės ? kaip išvengti stagnacijos? Kaip įveikti mūsų nesutarimus, kad juos galėtume panaudoti Europos idealo labui.

Mes esame Europos demokratijos širdyje. Kiekvienam iš jūsų, turinčiam garbės čia dirbti, reikėjo gauti savo tėvynainių palaikymą. Čia yra moterų ir vyrų kairiųjų jėgų atstovų, yra moterų ir vyrų centristų, moterų ir vyrų dešiniųjų , yra išrinktųjų iš 27 šalių, tačiau šiandien mes turime padaryti iš mūsų skirtumų jėgą Europos Sajungos, kuri kenčia, labui. [...]

Daugiau informacijos

Paskutiniai pakeitimai: 30/07/2014

Puslapio viršus