Prof. Juozui Augučiui įteiktos Akademinių palmių ordino riterio insignijos (2019 m. liepos 2 d.) [fr]

Ambasadorė Claire Lignières-Counathe įteikia Akademinių palmių ordino riterio insignijas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto rektoriui prof. Juozui Augučiui.

JPEG

Akademinių palmių apdovanojimas skiriamas asmenims Prancūzijoje bei užsienio šalyse už jų įnašą, gerinant švietimą, mokslinius tyrimus, kultūrą bei skatinant jų plėtrą pasaulyje. Prof. Juozas Augutis, kaip Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, ambasadai padedant, suteikė naują impulsą mūsų dviejų šalių santykiams, 2016 m. spalio mėnesį įkūrus Frankofonijos šalių universitetinį centrą.

JPEG

JPEG

JPEG

Paskutiniai pakeitimai: 11/08/2020

Puslapio viršus