Prancūzijos valstybės sekretoriaus Europos Sąjungos reikalams Pierre Lellouche vizitas Lietuvoje

Š. m. vasario 24 d. Prancūzijos valstybės sekretorius Europos Sąjungos reikalams Pierre Lellouche atvyko į Lietuvą.

Jis susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite ir su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministru Audroniu Ažubaliu.

Abi pusės pasidžiaugė puikiais Prancūzijos ir Lietuvos dvišaliais santykiais.

Susitikimų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas saugumo, įskaitant ir energetikos, klausimams bendradarbiavimo su Prancūzija civilinės atominės energijos srityje prespekyvoje, taip pat Rytų partnerystės, Europos Sąjungos ir Rusijos santykių bei Prancūzijos ir Lietuvos narystės Šiaurės Atlanto aljanse klausimams.

Valstybės sekretorius patvirtino, kad Prancūzija, kaip ir Ispanija bei Nyderlandai, į kurias taip pat kreipėsi Rusija, nagrinėjo prašymą dėl galimo “Mistral” klasės tipo karo laivo įsigijimo Rusijos laivynui.

Ponas Pierre Lellouche pažymėjo, kad Prancūzija norėtų, kaip ir Jungtinės Amerikos Valstijos bei NATO, skatinti partneryste pagrįstus santykius su Rusija.

Valstybės sekretorius Europos Sąjungos reikalams Pierre Lellouche pabrėžė, kad Prancūzija nusprendė pradėti dialogą su savo sąjungininke ir Europos Sąjungos partnere Lietuva bei kitomis regiono šalimis dėl eilės konsultacijų su Prancūzijos ES ir NATO partneriais. Susitikimų metu jis atkreipė dėmesį į užduotus klausimus susijusius su šiuo projektu ir priminė Prancūzijos ištikimybę kolektyvinės gynybos principams Šiaurės Atlanto aljanse ir tarp ES valstybių narių.

Todėl Prancūzijos valstybės sekretorius vakar rytą nuvyko į Šiaulių aviacijos bazę, kurioje šiuo metu Prancūzijos karinės oro pajėgos dislokavo eskadrono Mirage 2000 lėktuvus ir vykdys NATO oro policijos misiją saugodamos Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvę iki š. m. balandžio mėnesio. Tai yra svarus Prancūzijos įsipareigojimo įrodymas prisidėti prie kiekvienos iš šių trijų sąjungininkių ir Prancūzijos partnerių saugumo ir gynybos.

Valstybės sekretorius pasiūlė Lietuvai, kaip ir kitoms ES partnerėms, vystyti dialogą atgrasymo ir branduolinio nusiginklavimo klausimais, remiantis Prancūzijos Respublikos Prezidento 2008 m. kovo mėn. Šerbure pasakyta kalba.

JPEG - 59.3 ko
LR Prezidentė D.Grybauskaitė ir Prancūzijos valstybės sekretorius P. Lellouche (nuotrauka Dž. G. Barysaitės)
JPEG - 78.5 ko
Lietuvos užsienio reikalų ministras A.Ažubalis ir Prancūzijos valstybės sekretorius P. Lellouche (nuotrauka LR Užsienio reikalų ministerija)
JPEG - 60.4 ko
Lietuvos Karinių oro pajėgų vadas generolas A. Leita ir Prancūzijos valstybės sekretorius P. Lelouche bei Prancūzijos ambsadorius Lietuvoje F. Laumonier (nuotrauka A. Gedrimo)

Paskutiniai pakeitimai: 30/07/2014

Puslapio viršus