Prancūzijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Vadovų Tarybai pabaigos proga Prancūzijos ambasadoriaus Lietuvoje rezidencijoje surengtas priėmimas

Norint pažymėti Prancūzijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pabaigą, ketvirtadienį, 2008 m. gruodžio 18 dieną, Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje, p. François Laumonier surengė savo rezidencijoje priėmimą. Lietuvos Respublikos Prezidentas, p. Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas, p. Arūnas Valinskas, Vidaus reikalų ministras, p. Raimundas Palaitis, kiti Lietuvos pareigūnai buvo garbingi šio priėmimo svečiai.

Ambasadorius, pasveikinęs atvykusius svečius, pabrėžė Prancūzijos pirmininkavimo pastangas kuriant vieningą ir stiprią Europą bei pasidžiaugė aktyviu Lietuvos dalyvavimu įgyvendinant šiuos siekius.

Lietuvos Respublikos Prezidentas V.Adamkus pasveikino Prancūzijos ambasadorių Lietuvoje F. Laumonier jo šaliai sėkmingai pirmininkavus antrąjį 2008 m. pusmetį.

„Tai buvo nelengvas laikotarpis. Pasaulinė finansų krizė, Gruzijos ir Rusijos konfliktas, energetinio saugumo, klimato kaitos ir kiti iššūkiai pareikalavo energijos ir sumanumo. Tokį sumanumą parodė Prezidentas Nicola Sarkozy ir Jūsų šalies diplomatai,“ - teigė Lietuvos vadovas.

Prezidentas V.Adamkus pabrėžė, kad Europos Sąjungos tarpininkavimas Gruzijos ir Rusijos konflikte padėjo sustabdyti Rusijos kariuomenės skverbimąsi į suverenios valstybės teritoriją. Prezidentas palankiai įvertino Prancūzijos siekius stiprinti Europos energetinį saugumą, plėtoti ES vidaus energetines jungtis, stiprinti ryšius su ES Rytų ir Pietų kaimynėmis, kovoti su klimato kaitos ir kitais globaliais iššūkiais.

„Spręsdama šiuos iššūkius, ES rodė lyderystę ir liko vieninga. Todėl šiandien ES yra stipresnė ir dar geriau pasirengusi kovai su XXI amžiaus iššūkiais,“ - sakė Prezidentas V.Adamkus.

JPEG

JPEG

Paskutiniai pakeitimai: 29/07/2014

Puslapio viršus