Prancūzijos nacionalinė šventė Prancūzijos rezidencijoje (2019 m. liepos 14 d.) [fr]

JPEG

2019 m. liepos 14 dieną ambasadorė Claire Lignières-Counathe pakvietė daugiau nei 660 prancūzų bei jų draugų drauge Prancūzijos rezidencijoje paminėti Prancūzijos nacionalinę šventę – liepos 14-ąją.

LR užsienio reikalų ministerijos atstovų choras atliko Prancūzijos, Lietuvos ir Europos himnus. Ambasadorė sveikinimo kalba kreipėsi į gausiai susirinkusius svečius ir pranešė apie Prancūzijos priešakinių kovinių gynybos pajėgų sugrįžimą į Lietuvą 2020 metais :

JPEG

„Ponai ministrai, ponios ir ponai Seimo nariai, brangūs ambasadoriai ir ambasadorės, mieli tautiečiai ir bičiuliai,

Man šiandien be galo malonu jus visus priimti Prancūzijos rezidencijoje kartu švęsti Prancūzijos nacionalinę šventę, o taip pat ir mums visiems prancūzams tokį brangų šūkį: Laisvė, Lygybė, Brolybė. Ypatingai dėkoju LR užsienio reikalų ministerijos atstovų chorui, sutikusiam atlikti Prancūzijos, Lietuvos ir Europos himnus, kuriuos ką tik girdėjote.

2018 metais atšventusi savo valstybingumo šimtmetį, Lietuva tik ką paminėjo Liublino unijos 450 metų sukaktį, žyminčią vieną iš jos turtingos bei šlovingos istorijos etapų. Ji taip pat ką tik pradėjo naują demokratijos etapą prieš dvi dienas davus priesaiką naujam Prezidentui Gitanui Nausėdai.

Šiandien Prancūziją ir Lietuvą, kurioje turiu garbės dirbti nuo praėjusių metų rudens, sieja tvirti dvišaliai santykiai, tos pačios vertybės. Joms, Europos Sąjungos ir NATO narėms, taip pat tenka atremti tuos pačius iššūkius.

Visai neseniai Europos Sąjunga įrodė savo gyvybingumą, išsirinkusi penkiems ateinantiems metams stiprią bei ryžtingą komandą. Kalbant apie mūsų laukiančius iššūkius, norėčiau paminėti tik vieną – aplinkosaugos. Dėl klimato kaitos ne vien mūsų kasdienis gyvenimas sujaukiamas, jos poveikį patiria ir šalių ekonomikos. Šį iššūkį visų pirma galime atremti Europos Sąjungos mastu.

Mūsų šalys susiduria ir su Europos Sąjungos saugumo iššūkiu. Saugumo bei gynybos klausimai tapo abipusių mainų tarp mūsų šalių objektu. Tikimės tęsti šį dialogą, o taip pat gvildenti bendros Europos gynybos temą. Norėčiau dar kartą priminti Prancūzijos įsipareigojimą, dalyvauti, NATO rėmuose, kolektyvinėje gynyboje ir saugumo užtikrinimo bei atgrasymo Baltijos regione priemonėse.

Šiandien galiu paskelbti, kad Prancūzija, dalyvavusi priešakinėse kovinėse gynybos (eFP) pajėgose Lietuvoje 2018 metais, 2020 metais Rukloje dislokuos naują beveik 300 karių kontingentą, o taip pat, aštuoniems mėnesiams, galingą bei šiuolaikišką įrangą. Prancūzija svariai prisideda vykdant Baltijos šalių oro policijos misiją – joje dalyvavo jau septynis kartus, o mūsų šalies laivai reguliariai dalyvauja išminavimo pratybose bei operacijose Baltijos jūroje ir Lietuvos vandenyse. O taip pat, Prancūzija veikia ir NATO energetinio saugumo kompetencijos centre nuo pat jo įkūrimo Vilniuje – jos atstovas vykdo šio centro direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Lietuva ir Prancūzija taip pat bendradarbiauja stiprindamos demokratiją kovoje su informacijos manipuliacijomis. Lietuva buvo viena iš pirmųjų, pasirašiusi 2018 metų lapkričio mėnesį Paryžiaus taikos forume priimtą deklaraciją „Informacija ir demokratija“. Šis forumas buvo surengtas kitą dieną, po įvykusių Pirmojo pasaulinio karo paliaubų šimtmečio renginių, kuriuose dalyvavo prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Antrasis Paryžiaus forumas vyks 2019 metų lapkričio 11-13 dienomis Paryžiuje. Prisidedant pakviestų valstybių ir vyriausybių vadovams, tikimės, kad pradėsime įgyvendinti svarbius pasaulinio valdymo projektus, prie kurių prisidės valstybės, įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir fondai. Šio forumo rėmuose jau buvo atrinktas vienas lietuvių inicijuotas projektas apie naująsias technologijas ir jūs visi labai kviečiami prašyti kvietimų į šį antrąjį Paryžiaus forumą.

Reikia pabrėžti ir mūsų glaudų kultūrinį bendradarbiavimą. 2018-aisiais jis buvo ypatingai intensyvus ir 2019-aisiais mūsų užmojai išlieka aukšti. Apie tai liudija ir Prancūzijos menininkų gausus dalyvavimas bei sėkmė prieš kelias savaites pasibaigusioje šiuolaikinio meno mugėje Art Vilnius, o taip pat frankofonijai skirtų renginių gausa Lietuvoje, prancūzų kino festivalis Žiemos ekranai ar šiuolaikinio šokio bendras prancūzų ir lietuvių projektas Klaipėdoje. Ir prancūzų bendruomenė Lietuvoje beveik padvigubėjo įsitraukus daugiau nei trims šimtams penkiasdešimčiai prancūzų studentų, pagal „Erasmus“ programą studijuojančių Lietuvoje.

Mokslo srityje bendradarbiaujame branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityse, remdamiesi Energetikos ministerijos ir Atominės energetikos komisariato pasirašytu susitarimu.

Kalbant apie mūsų bendradarbiavimą ekonomikos ir verslo srityse reikėtų paminėti šviežias kompanijos „Roquette frères“; besispecializuojančios biotechnologijų srityje, investicijas Panevėžyje bei bendradarbiavimą inovacijų, pvz., lazerių, sektoriuose.
Prieš pakviesdama jus maloniai praleisti vakarą, norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti mūsų rėmėjams, daugelį kurių jūs lengvai atpažįstate, ir be kurių šis priėmimas nebūtų toks sklandus”.

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

retrouvez toutes les photos par ici

Paskutiniai pakeitimai: 22/08/2019

Puslapio viršus