Prancūzijos karinės technikos ir įrangos tranzitas per Lietuvą (2019 m. balandžio mėn. 15-30 d.) [fr]

NATO aljansas, įgyvendindamas 2016 m. Varšuvoje NATO aukščiausiojo lygio susitikimo metu nustatytas atgrasomąsias priemones, dislokuoja Baltijos šalyse ir Lenkijoje savo priešakinių pajėgų daugianacionalinį batalioną (enhanced Forward Presence - eFP).

Prancūzija prisideda prie šios priemonės įgyvendinimo dislokuojant Estijoje (2017 m., 2019 m.) ir Lietuvoje (2018 m.) mišrią kovinę grupę, sudarytą iš įvairių kariuomenės pajėgų padalinių (trump. pranc. - SGTIA).

JPEG

Balandžio pabaigoje prancūzų karinė technika ir įranga tranzitu buvo gabenama per Lietuvą į Estijoje esančią Tapos karinę bazę, kur daugianacionaliniam NATO batalionui vadovauja britų karininkų komanda. Operacija buvo vykdoma vadovaujant Transporto ir antžeminio tranzito centrui (TATC) įsikūrusio Linas-Montlhéry (Prancūzija, 91 departamentas) ir padedant Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės centrui, bei dalyvaujant britų kariškiams.

JPEG

Esant skirtingoms geležinkelio vėžėms tarp Lenkijos ir Baltijos šalių geležinkelių tinklų, Leclerc tankai buvo perkrauti į kitą traukinio sąstatą Mockavos stotyje prie Lenkijos sienos. Kiekvieno tanko svoris 55 tonos, todėl jie buvo vežami ant specialių lietuvių sukonstruotų platformų. Šeštokų geležinkelio stotyje taip pat buvo perkrauta ir kita karinė technika (pėstininkų koviniai šarvuočiai, šarvuoti kariniai transporteriai, šarvuotos lengvosios taktinės transporto priemonės).
Ši logistikos operacija yra susijusi su būsima maždaug 300 prancūzų karių dislokacija Estijoje.

JPEG
JPEG
JPEG

Paskutiniai pakeitimai: 11/08/2020

Puslapio viršus