Prancūzijos ir Vokietijos ambasadorių konferencija Mykolo Romerio universitete

Balandžio 9 d. Eliziejaus sutarties 50-ečio proga, Prancūzijos ambasadorė Maryse Berniau ir Vokietijos ambasadorius Matthias Mulmenstadt Mykolo Romerio universiteto studentams skaitė paskaitą apie Europą, Vokietijos ir Prancūzijos santykius.

JPEG

Ambasadoriai pristatė savo vizijas apie Prancūzijos ir Vokietijos draugystę, kartu pasidalindami savo šeimų istorijomis, bei pabrėžė šalių tautų susitaikymą esant pavyzdiniu.

JPEG

Prancūzijos ambasadorė pabrėžė Vokietijos ir Prancūzijos giliai įsišaknijusio bendradarbiavimo daugialypiškumą, tvarumą, kartu pažymėdama, kokį esminį vaidmenį, pasirašydami Eliziejaus sutartį, atliko generolas de Golis ir kancleris Adenaueris dviejų šalių susitaikymui bei kuriant Europą. Ši sutartis, davusi pagrindą įkurti Prancūzijos ir Vokietijos jaunimo biurui, kuris savo veikloje didžiausią dėmesį skyrė jaunajai kartai, padėjo sukurti šį svarbų ryšį tarp dviejų tautų.

JPEG
JPEG

Savo ruožtu, Vokietijos ambasadorius priminė sunkmečio iššūkius, būtinus kompormisus tam, kad galėtume eiti į priekį, kuriant šiandienos Europą bei Europos indėlį, kuriant stabilesnę padėtį pasaulyje.

JPEG

Vėliau ambasadoriai atsakė į studentų klausimus bei draugiško priėmimo metu, kuris užbaigė konferenciją, pasikeitė nuomonėmis su universiteto dėstytojais.

Paskutiniai pakeitimai: 29/07/2014

Puslapio viršus