Prancūzijos gynybos atašė kalba karininkams

2010 m. rugsėjo 8 d., Klaipėda.

Karininkai, puskarininkiai, seržantai ir jūreiviai, ponios ir ponai

JPEG

Jūsų du vienas šalia kito stovintys būriai, vos už kelių šimtų metrų nuo jūsų laivų, kuriuose plevesuoja mūsų trsipalvės, dalyvaujant Lietuvos ir Prancūzijos valstybių atstovams yra iškilmingas ir prasmingas įvykis.

JPEG

Šioje patrauklioje, prancūzams dar mažai pažįstamoje šalyje, jūs parodote, kad Europos veidą pirmiausia kuria šilti susutikimai.
Šią vasarą kariuomenės vadas admirolas Edouard Guillaud Prancūzų karininkams ir jų 110 (šimtui dešimčiai) Paryžiaus jungtinio gynybos koledžo draugams užsieniečiams citavo aviatorių ir rašytoją Antuaną de Sent Egziuperį: « Vienintelė tikra prabanga – žmonių bendravimo prabanga ! ». Toliau jis tęsė jiems : « Tai - kariuomenės raktas, būkite tuo tikri ! »

JPEG

Ant šios Istorijos posūkių išvagotos žemės, kurios liudininku tapo šis paminklas, jūs mums taip pat primenate, kad kariai stovi pirmose gretose siekiant padaryti pasaulį saugesniu, ko ir tikisi mūsų tautiečiai.
Prancūzijos ir Lietuvos jūreiviai, aviatoriai ir kareiviai nuo šiol tarnauja tose pačiose operacijose, nuo Afganistano iki Baltijos jūros, kur dar vakar su sajungininkais ir NATO partneriais jūs ieškojote vis dar pavojingų praeityje paliktų minų.

JPEG

Jūreiviai, jūs žinote geriau nei visi kiti kariškiai, kad aukščiau visų kovos reikalavimų yra brolybė, jūrų vyrų, kurie niekada nepalieka mirti vandenyne, rizikuoja savo gyvybe, kad išgelbetų kitą.
Mes simboliškai padėsime gėlių šiose pakrantėse vykusių konfliktų aukoms bei jūreiviams, kurie žuvo Kuršių mariose, Baltijos jūroje ir visiems anapilin išėjusiems mūsų draugams atminti.

JPEG - 39.2 ko

Kartu pagerbiame ir 1870-ųjų metų prancūzų tremtinių atminimą, kurie ypač prisidėjo prie Guillaume kanalo kasimo Klaipėdoje. Savo darbu ekstremaliomis sąlygomis triūsiant dėl šio Lietuvai ypatingai svarbaus uosto kūrimo, jie mums visada liks Jūrų vyrais.

Paskutiniai pakeitimai: 31/07/2014

Puslapio viršus