Prancūzijos ambasadorius lydimas naujojo vidaus saugumo atašė susitiko su Lietuvos vidaus reikalų ministru

Š. m. kovo 8 d. Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje François Laumonier su naujuoju atašė vidaus saugumui Thierry Fallourd, kuris pakeitė šias pareigas ėjusią Eva Rozo, susitiko su Lietuvos vidaus reikalų ministru Raimundu Palaičiu.

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę) Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje François Laumonier, ambasados vertėja Rūta Kisielytė, Prancūzijos vidaus saugumo atašė Thierry Fallourd. Nuotrauka VRM. - JPEG

Šio susitikimo darbotvarkėje dominavo dvišalio, tiek operatyvinio, tiek techninio bendradarbiavimo plėtros klausimai bei asmenų judėjimo Europos Sąjungoje ir už jos ribų tema.

Ministras pasidžiaugė pastaruosius dvidešimt metų vykdomais dvišalio bendradarbiavimo projektais, kuriuos finansuoja Prancūzija. Šis rezultatyvus, daugialypis bendradarbiavimas apima pasikeitimą informacija, stažuotes, mokymus, vizitus, bei yra vykdomas daugelyje sričių : teisminės policijos darbe, valdant branduolines, bakteriologines ir chemines grėsmes, užtikrinant viešąją tvarką bei rengiant kinologų apmokymus.

Lietuvos vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis ir Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje François Laumonier. Nuotrauka VRM. - JPEG

Prancūzijos ambasadorius taip pat pabrėžė ES kontekste tarp Prancūzijos ir Lietuvos vykstančių konsultacijų kokybę.

Straipsnį šia tema (lietuvių kalba) galite paskaityti Lietuvos vidaus reikalų ministerijos internetiniame tinklapyje :

http://www.vrm.lt/index.php?id=131&backPID=4&tt_news=2762&

Dernière modification : 29/07/2014

Haut de page