Prancūzijos ambasadoriaus Francois Laumonier Prancūzijos nacionalinės šventės proga, 2010 m. liepos 14 d., pasakyta kalba

Ponios ir Ponai Vyriausybės ir Seimo nariai,

Mano brangūs kolegos ambasadoriai,

Ponios ir ponai prancūzų bendruomenės nariai,

Brangūs draugai,

Man ir mano žmonai labai džiugu Jus priimti Prancūzijos Ambasadoje bei švęsti liepos keturioliktą, proto ir demokratijos pergalės simbolį.

JPEG - 147.9 ko

Jau 221 metai po Bastilijos paėmimo, kai mano šalis daro pažangą siekdama įgyvendinti laisvės, lygybės ir brolybės idealą. Tolerancijos, taikos žinios nešėja Prancūzija nori būti dinamiška tautų koncerto dalyvė. Ji, be abejo, tarnauja savo tautos teisėtiems siekiams, o taip pat ir kurdama Europą su visais vakar ir šiandienos partneriais. Ji prisideda prie Jungtinių Tautų Organizacijos, NATO, ESBO, savo dvišalių santykių, visur, kur susitelkę geros valios vyrai ir moterys, bei ten, kur jų trūksta, siekiant mūsų planetos klestėjimo.

Tačiau iškilo nauji iššūkiai : viena po kitos einančios ekonominės krizės, mūsų gamtos naikinimas, terorizmas ir fanatizmas bei didelis tarptautinis nusikalstamumas. Kiekvienas labai gerai supranta, kad apgaulinga tikėtis galimybių vienam įveikti šiuos iššūkius. Todėl aš buvau labai patenkintas, kai Prezidentas Nicolas Sarkozy ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė praeitų metų rugsėjo 4 dieną pasirašė įsipareigojimų ir konkrečių bendrų siekių starteginės partnerystės sutartį.

Vieną iš naujausių pasiekimų aš norėčiau paminėti Vilniaus Prancūzų mokyklos įsikūrimą naujose unikaliose, moderniose patalpose Antakalnyje, kur atviras ir daugiakultūrinis pedagogų kolektyvas yra pasirengęs priimti Jūsų vaikus.

Lietuva, kurios širdis galėjo būti sudaužyta jai tekusių pergyventi tragedijų, išgyveno. Štai ji turi tvirtą partnerį ir sąjungininką Europos Sąjungoje bei Šiaurės Atlanto Sąjungoje. Prancūzija džiaugiasi, galėdama parodyti dėmesį, solidarumą, rūpestį esant sunkumams ypač energetikos bei gynybos ir saugumo srityse.

Ji tuo pačiu yra laiminga, galėdama save praturtinti Jūsų šalies tarptautine patirtimi, jos drąsa atgaunant laisvę bei spinduliuojančia jos menininkų kultūra, jos šiandienos kaip ir praeities kūrybine vaizduote.

Dėkoju visoms ir visiems, kurie surengė su mumis šią šventę ir ypač chorui “Brevis”, kuris taip puikiai atliko nacionalinius himnus.

JPEG - 130.9 ko

Dar kartą norėčiau pasveikinti savo Ispanijos kolegą su pasaulio futbolo čempionato taure. Aš jam pasakiau, kad ateinančiame pasaulio futbolo čempionate jis pamatys sustiprėjusią, vieningą, vertą 1998 metų pergalės Prancūziją.

Man labai malonu pagerbti čia esantį Pulkininką-Leitenantą Artūrą Balyną, kurį Prancūzijos Vyriausybė nutarė apdovanoti Nacionalinio ordino už nuopelnus karininko Kryžiumi, kuriam ir įteiksiu šį apdovanojimą.

Šis puikus Lietuvos karininkas, kuris šiandien yra kartu su savo žmona ir vaikais, ir kurį aš sveikinu, buvo karinių oro pajėgų lakūnas ir aviacijos bazės vadas.

Jis labai daug dirbo siekiant Lietuvos įstojimo į NATO. Jis metus praleido Paryžiaus jungtiniame gynybos koledže, kuriame pagilinęs prancūzų kalbos žinias, įsisavino mūsų gynybos bei karinio organizavimo sistemą.

Natūralu, kad nuo 2006 iki 2009 metų jis buvo paskirtas gynybos atašė Prancūzijoje, kur buvo labai vertinamas ir ypač už vaidmenį įgyvendinant mūsų šalių karinio bendradarbiavimo sutartį.

Todėl esu laimingas, pone Pulkininke, ir aukščiausių Prancūzijos valdžios atstovų vardu Jums įteikiu Nacionalinio Ordino už nuopelnus karininko Kryžių.

JPEG - 134.9 ko

Kviečiu brangūs draugai pakelti taures

Už Pulkininką Balyną,

Už Prancūziją,

Už Lietuvą,

Už Prancūzijos-Lietuvos draugystę./.

JPEG - 96.4 ko

Paskutiniai pakeitimai: 29/07/2014

Puslapio viršus