Prancūzijos Vyriausybės sudėtis

Prancūzijos Vyriausybės sudėtis :

JPEG

- François Fillon, Ministras pirmininkas ;

- Alain Juppé, Valstybės ministras, Užsienio ir Europos reikalų ministras ;

- Gérard Longuet, Gynybos ir veteranų reikalų ministras ;

- Nathalie Kosciusko-Morizet, Ekologijos, tvaraus vystymosi, transporto ir būsto reikalų ministrė ;

- Michel Mercier, Teisingumo ir laisvių ministras ;

- Claude Gueant, Vidaus reikalų, Prancūzijos užjūrio teritorijų, vietos valdžios institucijų ir imigracijos ministras ;

- Christine Lagarde, Ekonomikos, finansų ir pramonės ministrė ;

- Xavier Bertrand, Darbo, užimtumo ir sveikatos ministras ;

- Luc Chatel, Nacionalinio švietimo, jaunimo reikalų ir kolektyvinės veiklos ministras ;

- François Baroin, Biudžeto, viešųjų finansų, valstybės tarnybos ir administracinių reformų ministras, Vyriausybės atstovas spaudai ;

- Valérie Pécresse, Aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministrė ;

- Bruno Le Maire, Žemės ūkio, maisto, žuvininkystės, kaimo reikalų ir teritorinio planavimo ministras ;

- Frédéric Mitterrand, Kultūros ir komunikacijų ministras ;

- Roselyne Bachelot-Narquin, Solidarumo ir socialinės sanglaudos ministrė ;

- Maurice Leroy, Miestų planavimo reikalų ministras ;

- Chantal Jouanno, Sporto reikalų ministrė ;

- Patrick Ollier, ministras, atsakingas už ryšius su Parlamentu, pavaldus Ministrui Pirmininkui ;

- Eric Besson, ministras, atsakingas už pramonę, energetiką ir skaitmeninę ekonomiką, pavaldus ekonomikos, finansų ir pramonės ministrei ;

- Henri de Raincourt, ministras, atsakingas už bendradarbiavimą, pavaldus valstybės ministrui, Užsienio ir Europos reikalų ministrui ;

- Philippe Richert, ministras, atsakingas už vietos valdžios institucijų reikalus, pavaldus vidaus reikalų, Prancūzijos užjūrio teritorijų, vietos valdžios institucijų ir imigracijos ministrui ;

- Laurent Wauquiez, ministras, atsakingas už Europos reikalus, pavaldus valstybės ministrui, užsienio ir Europos reikalų ministrui ;

- Nadine Morano, ministrė, atsakinga už mokymą ir profesinį parengimą, pavaldi darbo, užimtumo ir sveikatos ministrui ;

- Marie-Luce Penchard, ministrė, atsakinga už Prancūzijos užjūrio teritorijas, pavaldi vidaus reikalų, Prancūzijos užjūrio teritorijų, vietos valdžios institucijų ir imigracijos ministrui ;

- Pierre Lellouche, Valstybės sekretorius, atsakingas už užsienio prekybą, pavaldus ekonomikos, finansų ir pramonės ministrei ;

- Nora Berra, Valstybės sekretorė, atsakinga už sveikatą, pavaldi darbo, užimtumo ir sveikatos ministrui ;

- Benoist Apparu, Valstybės sekretorius, atsakingas už būsto reikalus, pavaldus ekologijos, tvaraus vystymosi, transporto ir būsto reikalų ministrei ;

- Georges Tron, Valstybės sekretorius, atsakingas už valstybės tarnybą, pavaldus biudžeto, viešųjų finansų, valstybės tarnybos ir administracinių reformų ministrui ;

- Marie-Anne Montchamp, Valstybės sekretorė, pavaldi solidarumo ir socialinės sanglaudos ministrei ;

- Thierry Mariani, Valstybės sekretorius, atsakingas už transportą, pavaldus ekologijos, tvaraus vystymosi, transporto ir būsto reikalų ministrei ;

- Frédéric Lefèbvre, Valstybės sekretorius, atsakingas už prekybą, smulkųjį verslą, mažąsias ir vidutines įmones, turizmą, paslaugas, laisvosios profesijos ir vartotojų reikalus, pavaldus ekonomikos, finansų ir pramonės ministrei ;

- Jeannette Bougrab, Valtybės sekretorė, atsakinga už jaunimo reikalus ir kolektyvinę veiklą, pavaldi nacionalinio švietimo, jaunimo reikalų ir kolektyvinės veiklos ministrui.

Prancūzijos Vyriausybės interneto svetainė, spauskite čia.

Dernière modification : 30/07/2014

Haut de page