Prancūzijos Nacionalinė šventė liepos 14 d. Vilniuje

Prancūzijos Nacionalinės šventės, kuri šiais metais mini 220-ąsias Bastilijos paėmimo metines, proga ambasados kiemelyje Vilniuje liepos 14 d. Prancūzijos ambasadorius su žmona surengė priėmimą.

JPEG

Šiame priėmime dalyvavo gausus būrys Lietuvos valdžios institucijų atstovų, tarp jų Užsienio reikalų, Ūkio, Teisingumo, Kultūros ministrai, Vilniaus miesto meras, daug kitų Lietuvoje žinomų ir gerbiamų žmonių, diplomatinio korpuso ir prancūzų bendruomenės Lietuvoje nariai.

JPEG

Šią saulėtą gražią dieną po ambasadoriaus pasakytos kalbos gyvai suskambo soprano Skaidros Jančaitės atliekami Lietuvos ir Prancūzijos himnai.

JPEG

Priėmimo metu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriui profesoriui Kazimierui Lukauskui ambasadorius François Laumonier įteikė Prancūzijos Žemes ūkio auksinį Komandoro kryžių už jo nuopelnus ne tik Europos bet ir tarptautinei veterinarijai, bei už puikius ryšius, palaikomus su kolegomis prancūzais šioje srityje.

JPEG

Paskutiniai pakeitimai: 29/07/2014

Puslapio viršus