Prancūzijos Nacionalinė šventė liepos 14 d. Vilniuje, ambasadoriaus kalba [fr]

Gerbiamas Prezidente Valdai Adamkau,
Gerbiamas Ministre Pirmininke Andriau Kubiliau,
Ponios ir ponai ministrai bei Seimo nariai,
Brangūs kolegos ambasadoriai,
Brangūs tautiečiai,
Mieli svečiai ir bičiuliai,

Drauge su žmona džiaugiuosi galėdamas jau 3 kartą jus priimti Prancūzijos ambasadoje Nacionalinės šventės proga. Mes esame laimingi Lietuvoje ir didžiuojamės galėdami tarnauti šioje šalyje.

Žinau, kad vasara įsibėgėjo ir, kad jau visiems norisi atostogauti, tad dėkoju, kad palūkėjote ir dar neišvykote !

Visų pirma norėčiau padėkoti įmonėms, suteikusioms finansinę paramą, rengiant šį priėmimą:

„Veho Citroen“, „Dalkia“, „Novotel“, „JC Decaux“, „L‘Oreal“, „IKI“ ir „Bioderma“.

Širdingai dėkoju.

JPEG

Daug neišiplėsdamas norėčiau tiesiog pasakyti, jog šiais sudėtingais laikais, kai susiduriame su pasauline ekonomikos ir finansų krize, kai laisvos ir taikios demokratinės šalys turi atremti įvairiausius iššūkius, tai, kad tokios šalys kaip Prancūzija ir Lietuva palaiko draugiškus ir gyvybingus dvišalius, o taip pat bendradarbiavimo Europos ir tarptautinėse institucijose, santykius yra itin brangintina.

Pateiksiu 3 pavyzdžius:

- Kalbant apie dvišalį bendradarbiavimą svarbu paminėti tai, kad mūsų šalių Užsienio reikalų ministrai – Audronius Ažubalis ir Allain Juppé – š.m. gegužės pabaigoje Paryžiuje pasirašė veiksmų planą, kuriame konkrečiai įvardijamos mūsų šalis siejančios strateginės partnerystės sritys. Šią partnerystę vystyti buvo nusprendę mūsų šalių prezidentai – Nicolas Sarkozy ir Dalia Grybauskaitė. Ji vykdoma visose veiklos srityse. Man ypatingai svarbu - augantis ekonominis bendradarbiavimas bei vis didesniu mastu vykdoma partnerystė kultūros, mokslo ir meno srityse.

- Kalbant apie daugiašalį bendradarbiavimą, paminėtina, jog šiuo metu Šiauliuose dislokuoti Prancūzijos lėktuvai „Mirage“ jau trečią kartą vykdo NATO ir trijų Baltijos šalių mums pavestą misiją – saugoti šio regiono oro erdvę.

- O kalbant apie europinį bendradarbiavimą, svarbu tai, kad Prancūzija ir Lietuva deda bendras pastangas siekdamos stipresnės, solidaresnės ir demokratiškesnės Sąjungos, - sąjungos, kuri būtų dėmesingesnė pasaulyje vykstantiems pokyčiams ir ypatingai pokyčiams, vykstantiems jos pietų ir rytų kaiminystėje. Mes suprantame jūsų susirūpinimą energetikos ir saugumo klausimais.

JPEG

Dar norėčiau pridėti, kad abi šalis siejantys santykiai nėra paremti vien bendradarbiavimu valstybių lygiu. Juos stiprina veiklūs pilietinės visuomenės vyrai ir moterys, kurie susitinka, renkasi drauge ir bendrai dirba, drauge dainuoja ir juokiasi, diskutuoja ir keičiasi mintimis, įsiklausydami vienas į kitą, taikioje ir laisvoje atmosferoje.

Mieli svečiai ir bičiuliai, neužmirškime, kad mes turime išsaugoti TAIKĄ IR LAISVĘ, kuriomis mes gyvename lygiai taip, kaip mes kvėpuojame oru. Tad eikime pirmyn, kurdami Europą, nepamiršdami rūpintis mus siejančiais broliškais ir šiltais ryšiais. Nepailsdami prisidėkime prie Europos augimo, gerbdami vienas kito tapatybę ir mūsų skirtingumą. Šis skirtingumas neturėtų mūsų skaldyti, bet būti mūsų stiprybe. Mano ilgaamžėje, tačiau taip pat ir modernioje bei užmojų nestokojančioje šalyje, yra gerai žinoma, kad nė viena Europos šalis viena pati, be Sąjungos partnerių paramos, sėkmės pasiekti negali. Kiekvienos šalies unikali patirtis pasitarnauja kitoms, kiekviena stengiasi įsiklausyti į kitą.

JPEG

Tai nereiškia, kad mes neturime kliautis savo jėgomis, siekdami žengti pirmyn. Noriu išsakyti savo pagarbą Lietuvos žmonėms, kurie nepaisant atšiaurios istorijos įvykių ir ekonominės krizės, kurią neseniai teko atremti, visuomet rasdavo jėgų žiūrėti tikrovei į akis, vėl pakilti ir eiti pirmyn. Taip pat noriu padėkoti šios šalies žmonėms ir vadovams už mano tautiečių svetingą priėmimą Lietuvoje. Mūsų nedidelė 400 žmonių bendruomenė plečiasi, lygiai taip pat ir Vilniaus prancūzų Montesquieu mokykla, kurioje mokosi nemažai ir lietuvių vaikų. Čia gyvenantys Prancūzijos piliečiai jaučiasi laimingi. Jie man tai sako. Taip pat jaučiasi ir čia turistaujantys prancūzai, atvykstantys susipažinti su dar civilizacijos nepaliesta šios šalies gamta !

Šių metų rugpjūčio 29 dieną mes švęsime 20 – ąsias diplomatinių santykių tarp Vilniaus ir Paryžiaus atkūrimo metines. Noriu jus pakviesti prisijungti prie mūsų Vilniaus M.K.Čiurliono menų mokyklos šokio teatro patalpose. Bus surengta atvira konferencija-diskusija, gros muzika, taip pat bus galima pasivaišinti gardžiais užkandžiais bei gėrimais.

JPEG

O dabar bus proga mums visiems pasidžiaugti, nes jūsų akivaizdoje noriu pagerbti - oficialiai įteikdamas apdovanojimą - didžiai nusipelniusiai ir didžiai talentingai Lietuvos pilietei, kuri dėjo nenuilstamas pastangas, siekdama gyvybingesnių mūsų šalis siejančių santykių. Kalbu apie DANUTĘ LITVINIENĘ, šios ambasados ekonomikos skyriaus vadovo pavaduotoją.

Jos šeimos - vyro, vaikų - ir jos gausių draugų akivaizdoje, noriu pasakyti, kad Danutė nepaprastai pasitarnavo ambasadai, kurioje dirba jau 19 metų:

1)turėdama talentą suvesti Lietuvos ir Prancūzijos ekonomikos partnerius, pagelbėti vieniems kitus suprasti ir patiems dėl to turėti didžiausios naudos;

2)puikiai išmanydama Prancūziją, šios šalies kultūrą ir kalbą – nes savo profesinę karjerą ji pradėjo dirbdama prancūzų kalbos dėstytoja;

3)už jos uolias pastangas dėl Europos, už jos didį patriotizmą – už visa tai mes norime šiandien ją pagerbti.

Danute LITVINIENE, Prancūzijos Respublikos prezidento vardu, Jus skelbiame Nacionalionio ordino už nuopelnus KARININKE./.

O dabar švęskim !

Patalpinta : 2011 m. liepos 28 d.

Daugiau 2011 m. liepos 14 d. užfiksuotų akimirkų galite rasti ambasados puslapyje bei „Facebook”e.

Paskutiniai pakeitimai: 29/07/2014

Puslapio viršus