Prancūzijos-Lietuvos prekybos rūmų generalinė asamblėja Prancūzijos rezidencijoje [fr]

JPEG

2014 m. kovo 5 d. Prancūzijos-Lietuvos prekybos rūmai (PLPR) surengė savo generalinę asamblėją Prancūzijos rezidencijoje. Šia proga naujai išrinktas PLPR pirmininkas p. Alexander Husty gausiai susirinkusiems nariams pristatė 2013 m. prekybos rūmų veiklos rezultatus ir 2014 m. perspektyvas.

JPEG

Prekybos rūmai apklausė savo narius, kad sužinotų jų nuomonę apie siūlomas paslaugas ir veiklas, siekdami vykdyti kuo tikslingesnę veiklą. Pateikus tyrimo rezultatus, nariai vienbalsiai pasisakė už tai, kad šalia tradicinių prekybos rūmų veiklų būtų skleidžiamas prancūziškasis „art de vivre“, dažniau ir plačiau rengiami „verslo pusryčiai“, kad susirinkimai būtų rengiami ir už Vilniaus ribų, būtų stiprinamas bendradarbiavimas tarp vietinių prekybos rūmų Lietuvoje, o taip pat Prancūzijoje.

JPEG

Generalinės asamblėjos metu, prekybos rūmų pirmininkas p. A. Husty įteikė Prancūzijos ambasadorei bei ankstesniam PLPR pirmininkui p. Philippe Berthaud medalį už jų indėlį vystant šių prekybos rūmų veiklą. Pasibaigus susirinkimui, dalyvių laukė ambasadorės priėmimas.

Paskutiniai pakeitimai: 18/10/2016

Puslapio viršus