Prancūzijos - Lietuvos prekybos rūmų narių susitikimas Prancūzijos ambasadoje [fr]

Liepos 9 d., pirmadienį, Prancūzijos ambasadoje Prancūzijos-Lietuvos prekybos rūmai surengė asociacijos narių draugišką susitikimą, į kurį buvo pakviesti Prancūzijos ir Lietuvos įmonių vadovai.

JPEG

Šia proga Prancūzijos ambasadorė apžvelgė naujausius politinius įvykius Prancūzijoje.

JPEG

Savo ruožtu ambasados Ekonomikos skyriaus vadovas Pascal Fornage pristatė Ayrault vyriausybės ekoniminės bei fiskalinės politikos prioritetus tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu.

JPEG

Šio susitikimo metu, Prancūzijos ambasadorė buvo paskirta Prancūzijos-Lietuvos prekybos rūmų (CCFL) garbės prezidente. Ambasodorei buvo įteiktas medalis už asociacijos veiklos plėtros palaikymą.

JPEG

Prancūzijos-Lietuvos prekybos rūmų pirmininkas - Philippe Berthaud, asociacijai priklauso per 50 narių. CCFL skatina ekonominius santykius tarp Prancūzijos ir Lietuvos bei leidžia plėtoti ryšius ir mainus tarp Prancūzijos ir Lietuvos įmonių atstovų.

JPEG

Prancūzijos-Lietuvos prekybos rūmai glaudžiai bendradarbiauja su Prancūzijos ambasados Ekonomikos skyriumi bei Ubifrance, siekiant palengvinti Prancūzijos įmonių steigimą Lietuvoje bei palaikyti jau įsikūrusių įmonių veiklą.

Paskutiniai pakeitimai: 29/07/2014

Puslapio viršus