Prancūzijos įsipareigojimai Afganistane

Afghanistano valdžios prašymu ir vadovaujama Jungtinių Tautų Organizacijos šiandien Prancūzija kaip Jungtinių Tautų saugumo tarybos nuolatinė narė vykdo savo įsipareigojimus Afganistane kartu su 40 tautų tarp kurių yra 25 iš 27 Europos Sąjungos šalių.

Prancūzijos įsipareigojimus lėmusios priežastys :

Prancūzija vykdo įsipareigojimus Afganistane pirmiausia iš pagarbos savo tarptautiniams susitarimams, prisiimtai atsakomybei bei savo vertybėms.
Savo dalyvavimu Prancūzija taip pat siekia kovoti su terorizmu. Tokiu būdu ji stengiasi ir dėl savo šalies saugumo.
Prancūzija nori prisidėti prie šios dešimtmečius trukusių karų nualintos šalies atkūrimo ir vystymo, kurioje reikia viską atstatyti : infrastruktūrą, valdymo struktūrą, ekonomiką, švietimo ir sveikatos sistemas ir t.t.
Prancūzijos veikla Afganistane yra vykdoma per :

1) Diplomatinę veiklą :

Santykiai su Afganistanu sustiprėjo dėka gausių dvišalių aukšto lygio vizitų (Prancūzijos Respublikos prezidento, ministrų, parlementarų...).
Bet to, 2008-aisiais Prancūzijoje vyko „Tarptautinė paramos Afganistanui konferencija“ kurioje dalyvavo 85 šalys ir tarptautinės organizacijos, ir kuri dar kartą patvirtino tarptautinės bendruomenės politinę ir finansinę paramą siekiant į afganų atsakomybės didinimą orientuotos partnerystės.

JPEG - 16.2 ko

Tais pačiais 2008, Prancūzija taip pat suorganizavo „regioninį Afganistano ir jo kaimynų sustikimą“ Celle Saint Cloud mieste, kuriame ji siekia didinti regioninį bendradabiavimą.

2) Kariniai veiksmai :

Šiuo metu NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgose (ISAF) tarnauja apie 3750 Prancūzijos karių. Mūsų karių būriai yra dislokuoti siekiant užtikrinti afganų tautos saugumą ir dalyvauja didinant afganų kariuomenės įtaką mokymų bei karinių vienetų operacinio aptarnavimo srityse. Prancūzijos kariuomenė prisiima atsakomybę tiek regioniniame, tiek ir vietiniame lygmenyje.

Task Force La Fayette (TFLF) :

Task Force La Fayette yra Prancūzijos brigada, kuri savo veiklą pradėjo 2009 m. lapkričio 1 d., jos operacijos zonos apima Kapisos ir Sarubi apylinkes, šią brigadą sudaro :

JPEG - 8.7 ko

- Taktinė pajėgų grupė Kapisa. Kabulo šiaurės rytuose esančioje Kapisos slėnyje dislokuota 600 karių kovos grupė (KKG), kuri vykdo saugumo misiją kartu su Afganistano kariuomene

- Taktinė pajėgų grupė Surobi. Antrosios KKG dislokacijos vieta yra apie 70 km į šiaurę nuo Kabulo.

- Iš 500 karių sudarytas vadovavimo ir paramos batalionas, kuris įgyvendina dislokuotiems vienetems skirtą logistinę grandį. Į ją įeina ir medikų būrys.

- Sraigtasparnių būrys, jis sudarytas iš 3 karinių oro pajėgų EC 725 Caracal ir 3 Gazelle „Viviane“ sraigtasparnių, iš 3 lengvajai sausumos pajėgų aviacijai priklausančių kovos sraigtasparnių Tigre bei 2 AS 532 Cougar sraigtasparnių.

Afganistano kariuomenės mokymai :

JPEG - 5.6 ko

Prancūzija, kurios 350 karių dalyvauja afganų karininkų ir specialiųjų pajėgų rengime, ženkliai prisideda prie nacionalinės Afganistano kariuomenės stiprinimo.

Regional Command Capital Kaboul :

BMP - 108 ko

Prancūzija vadovavo Kabulo RC-C iki 2009 m. lapkričio 1 d., nuo tos dienos vadovavimą perėmė Turkija. Nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio Prancūzijos kariniai vienetai buvo atsakingi už palaipsniui perduodamą atsakomybę afganų pajėgoms. Net ir perdavus vadovavimą kitiems, kai kurie kariniai pajėgumai lieka dislokuoti Kabule (paramos teikimas, sveikatos priežiūra, sraigtaspaniai).

Parama iš oro :

JPEG

Oro misijos sausumoje esančių karinių vientų paramai, žvalgybai, transportavimui bei aprūpinimui atlikti yra vykdomos iš Kandacharo (Afganistanas), Dušanbė (Tadžkistanas), Mano (Kirgizijos Respublika) aviacijos bazių.

JPEG - 52.2 ko

3) Pagalba atkūrimui :

Vyriausybės pagalba Afganistanui yra suskirtyta į skirtingus sektorius siekiant padėti atkurti šalį :

Sveikatos sritis - Prancūzijos vaikų sveikatos institutas buvo įkurtas Kabule, įgyvendintas kraujo perpylimo sistemos atkūrimo projektas bei universitetinis ligoninių bendradabiavimas.

JPEG - 38 ko

Žemės ūkio sritis – inicijuojama vėl pradėti veiklą medvilnės srityje, sodininkystės vystymą bei institucinę paramą Afganistano žemės ūkio ministerijai. Švietimo srityje pagalba buvo suteikta Kabulo frankofoniškiems berniukų ir mergaičių lyciejams, o taip pat ir prancūzų kalbos mokymui universitete.
Prancūzija taip pat prisidėjo steigiant parlamentą, rengiant teisingumo (Aukščiausiojo teismo) bei policijos pareigūnus siekiant pagerinti mokslinės policijos plėtrą ir kovą su nelegaliu narkotikų platinimu.
Privačiame sektoriuje vietinė veikla buvo skatinama mikrokreditų finansavimo programomis. Be to, siekiant išsaugoti Afganistano kultūros paveldą buvo pradėta archeologinė ir audiovizualinė veikla.

Gynybos ministerija

Paskutiniai pakeitimai: 31/07/2014

Puslapio viršus