Prancūzija su Lietuva laimėjo tarptautinį konkursą dėl techninės pagalbos Baltarusijai [fr]

Konsorciumas, kuriam vadovavo Prancūzijos standartizacijos asociacija (AFNOR), kuriame dalyvavo Lietuvos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), France Veterinaire International (FVI ), Latvijos maisto ir veterinarijos tarnyba (PVD), Lenkijos akreditavimo centras, Italijos konsultacinė įmonė Opera Scarl bei Cardino (Belgija), 2011 m. gruodžio pabaigoje laimėjo Europos Komisijos paskelbtą techninės paramos teikimo Baltarusijai projektą „Kokybės infrastruktūra Baltarusijoje – maisto sauga“. Projekto vertė 5,3 mlj. EUR.

JPEG

Šis techninės paramos projektas truks 3 metus ir skirtas pagerinti Baltarusijos įstatyminę bazę ir administravimo infrastruktūrą standartizavimo ir akreditacijos srityse, užtikrinant maisto saugą (ypač pieno, mėsos, žuvies ir fasuoto vandens) bei vykdant sanitarinę maisto produktų rinkos kontrolę. Taip pat projekte numatytas Baltarusijos referentinių laboratorijų, atsakingų už fasuoto vandens, žuvies, mėsos ir pieno produktų saugos užtikrinimą visuomenės sveikatos požiūriu, tinklo tobulinimas. Projekte dirbs daug Prancūzijos, Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos ekspertų.

2011 m. paskelbtame projekto konkurse dalyvavo 11 konsorciumų. Tarptautinės AFNOR bei kitų valstybinių institucijų ir konsultacinių įmonių patirties dėka, konsorciumas buvo vienas iš 5 konsorciumų, kuris praėjo į antrąjį atrankos etapą. Laimėtoju buvo paskelbtas AFNOR konsorciumas, kurio sėkmę lėmė 3 aspektai: kokybiškai AFNOR parengti dokumentai, Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos institucijų dalyvavimas, kurios jau daug metų bendradarbiauja su Baltarusijos kompetentingomis tarnybomis, ir ekspertų patirtis, kurių didžioji dalis moka rusų kalbą. Taip pat projekte dalyvaus 4 pagrindiniai ekspertai, kurie turi didelę patirtį ir yra įgyvendinę panašaus pobūdžio projektus kitose trečiosiose šalyse. Iš jų net 2 ekspertai yra iš Lietuvos: projektui vadovaus Dr. Petras Mačiulskis, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas, o Dr. Zita Čeponytė, Lietuvos Vartotojų instituto prezidentė, bus atsakinga už maisto produktų rinkos priežiūrą.

Paskutiniai pakeitimai: 29/07/2014

Puslapio viršus