Prancūzų karių kontingento sutikimas (2018 m. sausio 22 d.) [fr]

Ambasadorius Philippe Jeantaud pasitiko 300 prancūzų kontingento karių, kurie prisijungia prie Vokietijos vadovaujamo NATO priešakinių pajėgų bataliono Lietuvoje.

JPEG

"Pulkininkai, Ponios ir Ponai,

2016 m. liepos mėnesį Varšuvoje Šiaurės Atlanto aljanso valstybių ir vyriausybių vadovai pasiuntė likusiam pasauliui žinią, jog jie yra vieningi. Sutarę dėl sustiprintų priešakinių kovinių gynybos pajėgų dislokavimo Baltijos valstybėse ir Lenkijoje jie įrodė, jog strateginei aplinkai tapus sunkiau prognozuojama, mūsų šalis jungiantys solidarumo saitai nesusilpnėjo. Prancūzijos valią ir toliau laikytis įsipareigojimo dalyvaujant Aljanso kolektyvinėje gynyboje Respublikos Prezidentas dar kartą patvirtino 2017 m. gruodžio 19 d., NATO generalinio sekretoriaus vizito proga. Šiandien, po pirmo pajėgų dislokavimo Estijoje, Prancūzijos dalyvavimas NATO tarptautiniame batalione Lietuvoje fiziškai įkūnija sąjungininkų solidarumą.

*

Tarptautinių įtampų, kurias tenka patirti, kontekste, turime pareigą kiek įmanoma sumažinti savo pažeidžiamumą. Todėl buvo būtina sustiprinti gynybos bei atgrasymo laikyseną ir šioje srityje dedamas pastangas. Prancūzija tad aktyviai prisideda stiprinant Aljanso saugumą įsipareigodama dalyvauti sustiprintų priešakinių kovinių gynybos pajėgų operacijose. Šios dislokuotos prancūzų pajėgos yra dar vienas Prancūzijos indėlis, dalyvaujant nuo 2014 m. taikomose saugumo priemonėse ir Baltijos valstybėse vykdomoje oro policijos misijoje.
Šio ženklaus indėlio žmogiškais ištekliais, o taip pat galinga bei šiuolaikiška įranga, pasekmės bus juntamos Prancūzijos kariuomenėse. Ir toliau išliekant itin stipriai terorizmo grėsmei, Prancūzijoje karinių pajėgų poreikis, žvelgiant į pastaruosius dešimtmečius, dar niekad nebuvo toks didelis.
Nepaisant to, mūsų dalyvavimas yra regimas mūsų įsipareigojimo ir 5-ojo straipsnio laikymosi ženklas.

*

Laikantis gynybos bei atgrasymo logikos, sustiprintų priešakinių pajėgų dislokavimas išreiškia Aljanso tvirtą apsisprendimą bei pajėgumą savo teritorijoje imtis pokyčių ir reaguoti agresijos atveju. Šios dislokuotos pajėgos – kuklios, bet pasirengusios kovai – kiekvienam galimam agresoriui akivaizdžiai rodo, jog Baltijos valstybių ir Lenkijos teritorija yra saugoma Aljanso teikiamos garantijos: ribotas karinis konfliktas ar greitas įsiveržimas nebėra įmanomi pasirinkimai. Šios sustiprintos priešakinės pajėgos, šis atgrasymo mechanizmas, nesuteikia galimybės galimam agresoriui elgtis dviprasmiškai, jis turi prisiimti atsakomybę dėl aiškiai apibrėžtos agresijos.

Tuo pat metu, tai yra dar iki šiol neregėtas Aljanso įsipareigojimas branduolinės valstybės pasienyje. Kaip atsakingas Aljansas, mes prisiėmėme šį įsipareigojimą, laikydamiesi NATO ir Rusijos steigiamojo akto: sustiprintos priešakinės pajėgos nėra tad nuolatinis Aljanso gynybos pajėgų dislokavimas, o rotacinio pobūdžio.

Ir būtent todėl, kad esame atsakingas Aljansas, mūsų dislokuotų pajėgų laikysena turi išlikti neagresyvi ir Rusijos atžvilgiu prognozuojama. Lietuvos karinių pajėgų per ilgą laiką nusistovėjusios elgesio taisyklės turi įkvėpti ir mūsų veiksmus.

*

Galiausiai šis įsipareigojimas dislokuoti sustiprintas priešakines pajėgas yra svarbus žingsnis į priekį, jei kalbėtume apie Prancūzijos ir Lietuvos bendradarbiavimą gynybos srityje. Mūsų šalys turės galimybę dalyvauti keleto mėnesių trukmės pratybose kartu su Vokietija, Kroatija, Belgija, Nyderlandais ir Norvegija. Tai sudarys palankias sąlygas mūsų pajėgoms sąveikauti ir bendrai operacijų vykdymo kultūrai rastis.

*

Baigiant, norėčiau – Prancūzijos vyriausybės vardu – pasveikinti visus šiame batalione tarnaujančius karius už jų efektyvumą, profesionalumą ir atsidavimą. Jų veiksmų dėka tampa apčiuopiami mano kalbos pradžioje minėti nesilpstantys solidarumo saitai, kurie tampa svarbesni nei kada nors anksčiau vis mažiau pastoviame pasaulyje.

Dėkoju Jums už dėmesį."

Prancūzijos kariuomenės nuotraukos

Paskutiniai pakeitimai: 10/01/2020

Puslapio viršus