Prancūzų kalba ir naujosios informacinės technologijos – esminė šių metų Prancūzų kalbos mokytojų asociacijos konferencijos tema [fr]

Šių metų spalio 26 – 27 dienomis Vilniaus Žemynos progimnazijoje vyko metinė Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos konferencija, kurios tema – „Prancūzų kalba ir naujosios informacinės technologijos“. Į konferenciją susirinko beveik šešiasdešimt visos šalies pedagogų, dėstančių prancūzų kalbą.

JPEG
Mokyklos direktorei tarus sveikinimo žodį, Konferenciją atidarė Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje, Maryse Berniau, savo kalboje akcentuodama didesnio mokytojų indėlio būtinybę, siekiant naujai sudominti Lietuvos mokinius prancūzų kalbos pasirinkimu. Ji pabrėžė, kaip svarbu Asociacijai suteikti savo veiklai tarptautinės dimensijos, ypač dalyvaujant regioniniuose projektuose ir suaktyvinant santykius su Tarptautine prancūzų kalbos mokytojų federacija.

Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Maryse Berniau. - JPEG

Naujasis Ambasados patarėjas bendradarbiavimo ir kultūros klausimais bei Prancūzų instituto Lietuvoje direktorius Frédéric Bellido atkreipė dėmesį, kad visa tarptautinė prancūzų kalbos mokytojų bendruomenė susiduria su tais pačiais sunkumais, taigi ir jų sprendimų šiai bendruomenei derėtų ieškoti kartu, keičiantis gerąja patirtimi. Jis taip pat pabrėžė, kad Asociacijai skubu ieškoti naujų pajėgų, lemsiančių dinamiškesnę, motyvuotesnę ir visiems nariams naudingesnę Asociacijos veiklą.

Ambasados patarėjas bendradarbiavimo ir kultūros klausimais bei Prancūzų instituto Lietuvoje direktorius Frederic Bellido. - JPEG

Ambasados kalbos atašė Luc Aubry apžvelgė visa, kas Lietuvoje kuruojama jo srities ir kokia linkme ketinama dirbti netolimoje ateityje. Jis paragino Asociaciją užmegzti glaudesnius ryšius su Lietuvos edukologijos universitetu, siekiant palengvinti jaunų būsimųjų prancūzų kalbos mokytojų pirmuosius žingsnius profesinėje srityje. Jis taip pat kvietė Asociacijos narius plačiau skleisti informaciją apie studijų Prancūzijoje galimybes, savo krašte rengti vietiniam kontekstui pritaikytą argumentuotą informaciją apie prancūzų kalbą ir ją platinti mokinių tėvų, ugdymo įstaigų vadovų, savivaldybių atsakingų asmenų tarpe, taip siekiant atkreipti dėmesį į prancūzų kalbos pasirinkimo teikiamą naudą.

Ambasados kalbos atašė Luc Aubry. - JPEG

Pirmąją konferencijos dieną dalyviai turėjo progą susitikti su LR Švietimo ir mokslo ministerijos vyr. specialiste Vilija Sipaitė, kuri pristatė pastarųjų ministerijos testų projektų rezultatus kalbinių gebėjimų pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis srityje.

Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorė Vilija SUŠINSKIENĖ ir Švietimo ir mokslo ministerijos vyr. specialistė Vilija SIPAITĖ. - JPEG

Prancūzų instituto Campus France koordinatorė Giedrė Bernotaitė-Salfati, supažindino su studijų Prancūzijoje galimybėmis, o Vilniaus prancūzų vidurinės mokyklos direktorius Geoffroy Conuau dalyvius patikino, kad Montesquieu mokykla išlieka atvira glaudesniam bendradarbiavimui su Asociacija ir jos nariais.

Prancūzų instituto Campus France koordinatorė Giedrė Bernotaitė-Salfati, Prancūzų kalbos mokytojų asociacijos prezidentė Regina Sutkienė ir Vilniaus prancūzų vidurinės mokyklos direktorius Geoffroy Conuau. - JPEG

Antroji konferencijos diena buvo skirta darbui grupės ir glaudesniam bei naudingesniam kolegų keitimuisi gerąja patirtimi įvairiomis temomis: nuo prancūzų kalbos situacijos Kanadoje ir tarptautinių mainų projektų teikiamos naudos iki naujų šios kalbos mokymo metodų pristatymo. Mokytojai taip pat galėjo pabendrauti rūpimomis pedagoginėmis temomis su Prancūzijos ambasados prancūzų kaip užsienio kalbos lektorėmis stažuotojomis, kurios Lietuvos universitetuose atlieka devynių mėnesių pedagoginę praktiką.

Paskutiniai pakeitimai: 30/07/2014

Puslapio viršus