Poeto Justino Marcinkevičiaus netektis

2011 m. vasario 16 d., minint Valstybės atkūrimo dieną, užgeso žymaus Lietuvos poeto ir dramaturgo Justino Marcinkevičiaus, sulaukusio 80 metų, gyvybė.

Tautos simboliu laikomas Lietuvos poetas, dramaturgas, žurnalistas, vertėjas ir visuosmenės veikėjas Justinas Marcinkevičius parašė daug kūrinių tautos likimo ir išlikimo tema.

Prancūzijos ambasada prisideda pagerbiant Justino Marcinkevičiaus atminimą ir reiškia gilią užuojautą jo šeimai, draugams, visiems gerbėjams bei Lietuvos žmonėms.

Dernière modification : 29/07/2014

Haut de page