Paskelbta apie karinės misijos „Lynx“ sugrįžimą į Lietuvą 2020 metais (2019 m. liepos 14 d.) [fr]

Prancūzijos nacionalinės šventės proga liepos 14 dieną Vilniuje surengto priėmimo metu Prancūzijos ambasadorė Claire Lignières-Counathe viešai pranešė apie Prancūzijos priešakinių kovinių gynybos pajėgų (enhanced Forward Presence, eFP) sugrįžimą į Lietuvą 2020 m. dalyvauti NATO greitojo reagavimo pajėgų misijoje Baltijos šalyse bei Lenkijoje.

JPEG

Vykdydama NATO viršūnių susitikimo metu Varšuvoje 2016-aisiais prisiimtus įsipareigojimus, Prancūzija jau ketvirtą kartą dalyvaus saugumo užtikrinimo bei atgrasymo Baltijos regione priemonėse: 2017 ir 2019 metais dalyvavusi sustiprintose priešakinėse gynybos (eFP) pajėgose Estijoje, o 2018 metais Lietuvoje, vėl atvyks NATO greitojo reagavimo pajėgų misijai į Lietuvą 2020 metais.

Prancūzija du kartus ketverių mėnesių laikotarpiui dislokuos po 300 karių kontingentą, kurie apsiginklavę patvaria bei šiuolaikiška įranga, dalyvaus karinėje misijoje „Lynx“ Ruklos kariniame mokomąjame pulke, į šiaurės vakarus nuo Vilniaus. Prancūzijos kariai bus įtraukti į vokiečių vadovaujamo Daugiašalio bataliono (Battle Group eFP) sudėtį ir jų buvimas padės sustiprinti operatyvumą bendradarbiaujant su Lietuvos kariniais vienetais, būtent Geležinio Vilko brigada, ir kitų šalių, dalyvaujančių eFP, kariniais vienetais,o taip pat sukurti bendrą veikimo kultūrą.

JPEG

Photos ECPAD

Paskutiniai pakeitimai: 11/08/2020

Puslapio viršus