Pasirašyta ketinimų deklaracija tarp Lietuvos Energetikos ministerijos ir Atominės energetikos ir alternatyvių energijos šaltinių komisariato (CEA) [fr]

Ketvirtadienį, gegužės 2 d., Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje buvo pasirašyta ketinimų deklaracija. Ją pasirašė energetikos viceministrė Lina Sabaitienė ir Vincent Gorgues, CEA atsakingas už išmontavimo darbus, prie Atominės energetikos ir alternatyviosios energijos komisariato (CEA) generalinio administratoriaus.

JPEG
Nuotrauka : enmin.lrv.lt

Šis susitarimas sudaro sąlygas ilgalaikiam strateginiam bendradarbiavimui technologijų srityse, susijusiose su branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimu, radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, branduolinės saugos vertinimu ir galutinių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sprendimų paieška. Abiejų šalių susitarimu, buvo įtrauktas bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir plėtros srityse matmuo.

JPEG
Nuotrauka : enmin.lrv.lt

Paskutiniai pakeitimai: 08/10/2019

Puslapio viršus