Paryžiaus taikos forumas: antrieji metai, 2019 m. lapkričio 12–13 d. [fr]

Praėjus vos metams, š.m. lapkričio 12 ir 13 dienomis Paryžiuje, La Grande Halle de La Villette, vėl vyksta Paryžiaus taikos forumas.
Paryžiaus taikos forumas atliepia pasaulinius iššūkius ir toliau telkia, bei įpareigoja visas šalis, siekiant susidoroti su pasaulio organizavimo iššūkiais, ir esant sudėtingam daugiašališkumo kontekstui. Šis forumas veikia kaip inkubatorius, siekiant skatinti projektus ir pradėti naujas iniciatyvas. Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius taip pat dalyvauja Paryžiaus taikos forume.

JPEG

Kaip? Siūlo konkrečius sprendimus taikos ir saugumo, plėtros, aplinkos, naujų technologijų, įtraukiančios ekonomikos bei kultūros ir švietimo srityse.

Paryžiaus taikos forumo tikslai

Paryžiaus taikos forumas yra Respublikos Prezidento Emmanuel Macron inicijuotas siekis dar kartą patvirtinti daugiašališkumo ir kolektyvinių veiksmų svarbą. Šiais metais Paryžiaus taikos forumas apima 3 pagrindines ašis, kurios lėmė pirmojo forumo sėkmę:

  • Tikslai: skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir kolektyvinius veiksmus taikiam pasauliui;
  • Priemonės: konkrečių ir novatoriškų sprendimų pateikimas, aptarimas ir tobulinimas;
  • Ambicijos: sustiprinti, pergalvoti ar sukurti naujų taisyklių, standartų ar gerosios patirties sukūrimas ar sustiprinimas, beiperdavimas.

2019 metais atrinkti projektai

Projektų ir iniciatyvų gairės nustatomos skelbiant kvietimą teikti paraiškas. Juos gali pasiūlyti įvairūs pasaulinio valdymo dalyviai, pradedant nuo projektavimo pradžios arba pradiniame jų įgyvendinimo etape.

Antrajam leidimui Paryžiaus taikos forumas gavo daugiau nei 700 paraiškų iš 115 pasaulio šalių. Šiuos projektus vykdo įvairūs globalaus masto ar regioninės reikšmės dalyviai: valstybės, tarptautinės organizacijos, NVO, korporacijos, plėtros agentūros, fondai, filantropinės organizacijos, religinės grupės, asociacijos, ekspertų grupės, idėjų kalvės ir universitetai.

Iš jų 120 projektų ir iniciatyvų pristatyta Paryžiaus taikos forume 2019 m. lapkričio 12–13 d. ir su jomis galima susipažinti forumo svetainėje. Dalyvaudami renginyje, projektų ir iniciatyvų vadovai susitinka su šalių lyderiais ir potencialiais partneriais, bendrauja su suinteresuotosiomis šalimis iš viso pasaulio ir susipažįsta su žiniasklaida.

Galiausiai bus atrinkta 10 projektų, kurie bus remiami ištisus metus. Pavyzdžiui, jie gaus specialiai pritaikytą paramą savo komunikacijos ar organizacijos plėtros veiklai. Rezultatus įvertins stebėsenos komitetas ir pristatys kitame forumo leidime.

Lietuvos projektas

Forum sur la Paix_icone nouvelles technologies_français - GIF

GOALHUB by CRYPTO ECONOMY ORGANISATION – Lituanie

International

„GoalHub“ yra informacijos rinkimo platforma, skirta pagrindiniams JT darnaus vystymosi tikslų spektro žaidėjams. Tai suteikia prieigą prie naujų partnerių ir įrankių, sukuria naujus žinių tinklus ir leidžia interaktyviai modeliuoti ir bendradarbiauti tarp pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus.

Daugiau informacijos apie Paryžiaus taikos forumą: https://parispeaceforum.org/fr/

JPEG - 74.9 ko
Grande halle de La Villette

Paskutiniai pakeitimai: 11/08/2020

Puslapio viršus