Paryžiaus taikos forumas 2019: kvietimas teikti paraiškas [fr]

2019 m. lapkričio 11 – 13 d. vyks antrasis Paryžiaus taikos forumas La Villette Didžiojoje halėje (Grande Halle de La Villette). Šis forumas vėl suburs tūkstančius pasaulinės valdysenos veikėjų (tarptautines organizacijas, valstybes, NVO, įmones ir kt.), kad būtų pristatyti diskusijoms globalius iššūkius (klimato kaita, interneto valdysena ir kt.) - kuriems sprendimo pavieniai veikėjai rasti nebepajėgūs - atliepiantys projektai.

Paskelbtas kvietimas teikti projektus iki 2019 m. gegužės 13 d. 18 val. (Paryžiaus laiku), siekiant atrinkti tinkamas pristatyti iniciatyvų bei siūlomų sprendimų kandidatūras.

JPEG

Tam tikro valdysenos projekto (nepristatyto pirmojo Forumo metu, nebent antrajam jo pristatymui būtų pagrįstas pateisinimas – reali jo vystymo naujovė) vykdytojai yra kviečiami pateikti savo kandidatūrą elektroniniu būdu svetainėje: parispeaceforum.org/fr/appel-a-projets

Projektai, kad galėtų dalyvauti atrankoje, turi atitikti tam tikrus kriterijus :
- projektą turi pateikti organizacija, o ne individas ;
- turi būti parengtas komandos, kuri būtų pajėgi atsiųsti į Paryžių bent du asmenis ;
- pasiūlyti konkretų sprendimą, atliepiantį transvalstybinio pobūdžio iššūkį ar problemą;
- turi būti susijęs su viena iš 6 pagrindinių temų : taika ir saugumas, vystymasis, aplinkosauga, naujosios technologijos, įtraukties ekonomika, kultūra ir ugdymas ;
- siūlyti bendradarbiavimu grįstą metodą ;
- atspindėti tam tikrą pažangos lygį.

Kandidatūras nagrinės atrankos komitetas, kuris birželio 18 d. paskelbs atranką praėjusių kandidatūrų, kurios bus pristatytos Paryžiuje lapkričio 11 - 13 d., sąrašą.

Daugiau informacijos rasite :

https://parispeaceforum.org

Paskutiniai pakeitimai: 11/08/2020

Puslapio viršus