Naujos Prancūzijos Vyriausybės paskyrimas

14-11-10, Prancūzijos Respublikos Prezidentūros pranešimas spaudai

Pagal Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 8 str., Respublikos Prezidentas paskyrė François FILLON Ministru Pirmininku.

PNG

Ministro Pirmininko siūlymu, Prancūzijos Respublikos Prezidentas paskyrė :

- Alain Juppé, Valstybės ministru, Gynybos ir veteranų reikalų ministru ;

- Michèle Alliot-Marie, Valstybės ministre, Užsienio ir Europos reikalų ministre ;

- Nathalie Kosciusko-Morizet, Ekologijos, tvaraus vystymosi, transporto ir būsto reikalų ministre;

- Michel Mercier, Teisingumo ir laisvių ministru ;

- Brice Hortefeux, Vidaus reikalų, Prancūzijos užjūrio teritorijų, vietos valdžios institucijų ir imigracijos ministru ;

- Christine Lagarde, Ekonomikos, finansų ir pramonės ministre ;

- Xavier Bertrand, Darbo, užimtumo ir sveikatos ministru ;

- Luc Chatel, Nacionalinio švietimo, jaunimo reikalų ir kolektyvinės veiklos ministru;

- François Baroin, Biudžeto, viešųjų finansų, valstybės tarnybos ir administracinių reformų ministru, Vyriausybės atstovu spaudai ;

- Valérie Pécresse, Aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministre ;

- Bruno Le Maire, Žemės ūkio, maisto, žuvininkystės, kaimo reikalų ir teritorinio planavimo ministru ;

- Frédéric Mitterrand, Kultūros ir komunikacijų ministru ;

- Roselyne Bachelot-Narquin, Solidarumo ir socialinės sanglaudos ministre ;

- Maurice Leroy, Miestų planavimo reikalų ministru ;

- Chantal Jouanno, Sporto reikalų ministre ;

- Patrick Ollier, ministru, atsakingu už ryšius su Parlamentu, pavaldžiu Ministrui Pirmininkui ;

- Eric Besson, ministru, atsakingu už pramonę, energetiką ir skaitmeninę ekonomiką, pavaldžiu ekonomikos, finansų ir pramonės ministrei ;

- Henri de Raincourt, ministru, atsakingu už bendradarbiavimą, pavaldžiu Valstybės ministrei, užsienio ir Europos reikalų ministrei ;

- Philippe Richert, ministru, atsakingu už vietos valdžios institucijų reikalus, pavaldžiu vidaus reikalų, Prancūzijos užjūrio teritorijų, vietos valdžios institucijų ir imigracijos ministrui ;

- Laurent Wauquiez, ministru, atsakingu už Europos reikalus, pavaldžiu Valstybės ministrei, užsienio ir Europos reikalų ministrei ;

- Nadine Morano, ministre, atsakinga už mokymą ir profesinį parengimą, pavaldžia darbo, užimtumo ir sveikatos ministrui ;

- Marie-Luce Penchard, ministre, atsakinga už Prancūzijos užjūrio teritorijas, pavaldžia vidaus reikalų, Prancūzijos užjūrio teritorijų, vietos valdžios institucijų ir imigracijos ministrui ;

- Pierre Lellouche, Valstybės sekretoriu, atsakingu už užsienio prekybą, pavaldžiu ekonomikos, finansų ir pramonės ministrei ;

- Nora Berra, Valstybės sekretore, atsakinga už sveikatą, pavaldžia darbo, užimtumo ir sveikatos ministrui ;

- Benoist Apparu, Valstybės sekretoriu, atsakingu už būsto reikalus, pavaldžiu ekologijos, tvaraus vystymosi, transporto ir būsto reikalų ministrei ;

- Georges Tron, Valstybės sekretoriu, atsakingu už valstybės tarnybą, pavaldžiu biudžeto, viešųjų finansų, valstybės tarnybos ir administracinių reformų ministrui ;

- Marie-Anne Montchamp, Valstybės sekretore, pavaldžia solidarumo ir socialinės sanglaudos ministrei ;

-  Thierry Mariani, Valstybės sekretoriu, atsakingu už transportą, pavaldžiu ekologijos, tvaraus vystymosi, transporto ir būsto reikalų ministrei ;

- Frédéric Lefèbvre, Valstybės sekretoriu, atsakingu už prekybą, smulkųjį verslą, mažąsias ir vidutines įmones, turizmą, paslaugas, laisvosios profesijos ir vartotojų reikalus, pavaldžiu ekonomikos, finansų ir pramonės ministrei ;

- Jeannette Bougrab, Valtybės sekretore, atsakinga už jaunimo reikalus ir kolektyvinę veiklą, pavaldžia nacionalinio švietimo, jaunimo reikalų ir kolektyvinės veiklos ministrui.

2010 m. lapkričio 17 d., trečiadienį, 10.00 val. Prancūzijos Respublikos Prezidentas sukvies Ministrų Tarybą ir visus Vyriausybės narius.

Paskutiniai pakeitimai: 30/07/2014

Puslapio viršus