Naujo prancūzų kultūros centro Kaune atidarymas Frankofonijos dienų proga [fr]

Frankofonijos renginių Kaune mėnesio uždarymas, kovo 27 d., buvo pasirinktas kaip proga atšvęsti naujo Prancūzų kultūros centro, pakeisiančio Robero Šumano centrą, įsteigimą.
Šumano fondas, sudaręs sąlygas Kauno Robero Šumano centrui egzistuoti 20 metų, dėl finansinių priežasčių turėjo nutraukti paramos teikimą, todėl centrą teko uždaryti. Naujoji struktūra, integruota į Kauno technologijos universiteto (KTU) socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetą, užtikrins galimybę dalyvauti prancūzų kalbos paskaitose ne tik KTU studentams, bet ir visiems besidomintiems, nepaisant jų amžiaus.
Tad šiuo nauju statusu ir su Prancūzijos ambasados palaikymu, naujasis centras, kaip tai darė Šumano centras, ir toliau rengs frankofoniškos kultūros renginius bei puoselės prancūzų kalbą Kauno mieste.
Šį atgimimą vainikavo ceremonija, į kurią susirinko visi prie šio įvykio įgyvendinimo prisidėję asmenys: KTU rektorius, humanitarinių mokslų fakulteto dekanė, užsienio kalbų centro bei šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros vedėjas, Kauno meras ir Prancūzijos ambasadorė, kurią lydėjo Prancūzų institutui atstovavęs kalbos atašė.
KTU rektorius ir Prancūzijos ambasadorė, pasirašydami bendradarbiavimo dėl naujojo Prancūzų kultūros centro KTU sudėtyje įkūrimo memorandumą, simboliškai atvėrė naujojo centro duris.

JPEG

Tuomet jie šiltais žodžiais pasveikino Birutę Strakšienę, kuri savo veikla Robero Šumano centre daug nusipelnė prancūzų kalbos bei kultūros sklaidai Kaune, o dabar galės tęsti savo veiklą kaip šios naujos įstaigos vadovė.

JPEG

Frankofonijos mėnesio, kurio metu vyko daug kultūros renginių, uždarymas kovo 27-ąją puikiai atspindėjo didelį susidomėjimą minėtais renginiais Kaune.

JPEG

Kaip ir kasmet uždarymo programoje, kurią su užsidegimu parengė Robero Šumano centro pirmininkė ir Lietuvos-Prancūzijos asociacijos Kauno skyriaus vadovė Birutė Strakšienė, buvo išlaikyta tradicija, pagal kurią prancūzakalbis ambasadorius paruošia pranešimą.
Gausiai susirinkusiai ir itin atidžiai publikai Jos Ekscelencija Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorė Lietuvoje Dorothy A. McCarthy tobula prancūzų kalba pristatė pranešimą, kurio tema - „Prancūzijos-JAV draugystė“.

JPEG

Po kelių Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorei užduotų klausimų, suteikusių galimybę įvertinti šios patyrusios diplomatės puikias žinias apie Prancūziją bei humoro jausmą, prasidėjo trečioji vakaro dalis, kurios metu dainininkė Skaidra Jančaitė, akomponuojant pianistei Gražinai Zalatorienei, atliko prancūziškos operos arijas.
Pabaigoje Kauno frankofonai ir frankofilai susirinko priėmime, kurio metu labai jaunas akordeono virtuozas Vytenis Danielius grojo gerai pažįstamas melodijas, sužadinusias visiems dalyviams norą dainuoti. Tokia jaukia gaida buvo apibendrintas renginių gausa pasižymėjęs 2014 m. frankofonijos sezonas.

JPEG

Paskutiniai pakeitimai: 30/07/2014

Puslapio viršus