NATO Oro policijos misija Baltijos šalyse : Prancūzijos karinių oro pajėgų vienetas Lietuvoje [fr]

Prancūzijos karinių oro pajėgų kontingentas, sudarytas iš maždaug 100 karių, yra atsakingas už NATO oro policijos misiją nuo 2011 m. balandžio 28 d. iki rugsėjo 2 d.

Misija – mūsų kaimynams baltams, europiečiams ir sąjungininkams

Nuo NATO plėtros 2004 m., Aljanso šalys vykdydamos oro policijos misiją Baltijos valstybėse, prasidėjusią 2004 m. kovo 30 d., keičiasi kas keturi mėnesiai. Baltijos šalys neturi reikiamų priemonių oro erdvės apsaugai užtikrinti, todėl 15 šalių sąjungininkių atsiliepdamos į jų prašymą jau dalyvavo oro policijos misijoje.

Prancūzija jau trečią kartą vykdomą misiją 2011 m. balandžio 28 d. Šiaulių aviacijos bazėje perėmė iš Vokietijos karių.

JPEG

Ne tik oro policijos misija

Vadovaujant NATO, Prancūzijos karinių oro pajėgų būrys užtikrina oro policijos misiją Latvijos, Estijos ir Lietuvos valstybėse 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę, 700 km ilgio ir 500 km pločio teritorijoje.

Pagrindines misijos užduotis sudaro įvairaus pobūdžio identifikavimas, kontrolė bei stebėjimas. Dažniausiai, tai – praradusio radio ryšį « įtartino skrydžio » kontrolė.

NATO aviacijos bazė Šiauliuose (pažymėta).Kairėje esančiame kvadrate pažymėta oro policijos misijos Baltijos šalyse zona. - GIF

Oro kontrolieriai dirbantys Karmėlavos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre taip pat turi puikia galimybę praktikuotis su Prancūzijos kariais dalyvaujančiais šioje misijoje. Tai - svarus ženklas apie Prancūzijos įsipareigojimą draugams baltams.

Šiauliai - aviatorių miestas

Tarptautinis Zoknių oro uostas, įsikūręs Lietuvos šiaurinėje dalyje, už 7 km nuo Šiaulių ir apimantis 417 hektarų, yra pati didžiausia aviacijos bazė Lietuvoje.

Ši bazė, pastatyta Lietuvos Respublikoje 1931 metais, vėliau tapo TSRS didžiausios strateginės reikšmės karine baze. Po Nepriklausomybės atgavimo 1991-aisiais, siekiant atitikti civilinių normų reikalavimus bazėje buvo atliekami rekonstrukcijos darbai. 1992 m. Šiaulių oro uoste įsikūrė Lietuvos karinės oro pajėgos, o štabas – Kaune. Nuo 2004 m. NATO kariniai būriai rotacijos būdu keičiasi operacinėje nuolatinės parengties zonoje. Ne tarnybos metu aviatoriai ilsisi Šiauliuose, kuris yra ketvirtasis pagal savo dydį šalies miestas.

« Quick Reaction Alert »

Aviacijos bazėje yra įrengta izoliuota, aptverta bei Lietuvos karinių oro pajėgų dieną ir naktį saugoma teritorija, - operacinė zona - , kurioje yra « QRA », Quick Response Alert, kitaip tariant, greitam reagavimui skirti pajėgumai, tiksliau, koviniai lėktuvai ir jį aptarnaujantis personalas. Būtent čia įsikuria misijas vykdantys kariniai būriai.

Praėjus patikros punktą pastebimi seni sovietiniai angarai, vienas iš jų buvo laikinai perdarytas į amunicijos sandėlį, už jį yra atsakingas ginklų prižiūrėtojas ar « Petafs ». Netoli šios vietos yra įrengta karinių pajėgų degalų skyriui « SEA » skirta parkavimo aikštelė, kurioje laikomos kuro atsargos bei jo gamybai reikalinga įranga. Toliau yra mobilių pastatų zona, kurių patalpose yra įsikūrę gaisrininkai, « Fuscos » ir karių valgykla.

« SEA » ir parkavimo aikštelė, pritaikyta misijoms. (Nuotrauka : Prancūzijos ambasada) - JPEG

Gaisrininkų ir Fuscos patalpos. (Nuotrauka : Prancūzijos ambasada) - JPEG

Toliau prieiname misijos pagrindinį centrą - vadovavimo pastatą QRA. Prancūzijos kariai dirba viename komplekse išsidėsčiusiose patalpose ir biuruose : karinių oro pajėgų būrio vadas (« Comdetair »), jo sekretorė, skrydžių personalas (« PN »), atstovas viešiesiems ryšiams, personalo paramos skyrius, kuriam vadovauja komisaras finansininkas einantis taip pat ir patarėjo teisiniais klausimais pareigas (« Legad »), iždininkas, asmuo atsakingas už pirkinius (« Fourrier »), sporto treneris, logistikos vadas (« ComLog »), oro kontrolieriai, metereologas, gydytojas, med.sesuo, informacijos ir ryšių sistemos specialistai bei du žandarai. Kiti priestatai, kuriuose įrengtos dušo kabinos bei lovos budinčiam kariniam personalui, stovi už pagrindinio pastato.

Budinčių karių patalpos priešais vadovavimo pastatą QRA. (Nuotrauka : Prancūzijos ambasada) - JPEG

Į Prancūziją! (Nuotrauka : Prancūzijos ambasada) - JPEG

Šiek tiek toliau esančiose « PC pro » patalpose yra įsikūręs biuras ir ginklų saugykla, jose dirba oro pajėgų komandosai « Fuscos », užtikrinantys naikintuvų apsaugą. Toliau, prasideda « mécanos » ir « infras » zonos, kuriose dirba specialistai, atsakingi už gerą naikintuvų veikimą ir infrastruktūrą.

Apsaugos postas netoli angarų. (Nuotrauka : Prancūzijos ambasada) - JPEG

Prie pakilimo tako angare esantis Mirage-2000C. (Nuotrauka : Prancūzijos karinės oro pajėgos) - JPEG

Pagaliau, už vielinės tvoros ir apsaugos posto išnyra keturi angarai, kuriuose glaudžiasi keturi karinių oro pajėgų būrio orlaiviai : Mirage-2000C. Su jais ir dėl jų visa karinio būrio komanda dirba dieną ir naktį.

Paskutiniai pakeitimai: 31/07/2014

Puslapio viršus