Mirė Ričardas Bačkis [fr]

Prancūzijos ambasada reiškia užuojautą buvusio Lietuvos ambasadoriaus 1994–1998 metais Prancūzijoje Ričardo Bačkio artimiesiems. R. Bačkis mirė 2019 m. lapkričio 19 d., eidamas 86-uosius metus. Prancūzijos Garbės legiono ordino Komandoras Ričardas Bačkis buvo vienas pagrindinių Prancūzijos-Lietuvos santykių puoselėtojų.

Dar prieš atstovaudamas savo šalį, Ričardas Bačkis, su tautiečiais Prancūzijoje, visada palaikė Lietuvos nepriklausomybės idėją. Jo veiksmai, atsidavimas bei karjera svariai prisidėjo prie Prancūzijos ir Lietuvos ryšių stiprinimo ir ilgai išliks atmintyje.

JPEG

Ambasadorė Claire Lignières-Counathe vyks atsisveikinti su velioniu šeštadienį, lapkričio 23 d., 9 val.
Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos lapkričio 23 d., 11 val. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Antakalnio kapinėse.

Ričardui Bačkiui atminti

Paskutiniai pakeitimai: 11/08/2020

Puslapio viršus