Lietuvos karinės pajėgos Vilniuje mokosi prancūzų kalbos

Viena iš karinio bendradarbiavimo Lietuvoje sričių - siekis skatinti prancūzų kalbos vartojimą ir išsaugoti frankofonijos potencialą Lietuvos karinėse pajėgose siekiant supaprastinti prancūzų ir lietuvių bendradarbiavimą karinėje srityje. Buvo taikomos įvairios mokymo priemonės bei stengiamasi, kad mokymai, kuriuos daugiausia vedė prancūzų kultūros centro mokytojai, būtų įdomūs ir aukšto lygio.

Šių metų kovo 23-25 dienomis Prancūzų kultūros centre bei Prancūzijos ambasadoje buvo organizuojami egzaminai kariniam prancūzų kalbos sertifikatui (CMLF) gauti.

(Photo : Mission militaire) - JPEG

Kartą per metus – kovo mėnesį – tą pačią dieną ir tokiomis pačiomis temomis, šie egzaminai rengiami Prancūzijoje ir daugelyje kitų pasaulio šalių. Šiais metais Vilniuje surengtuose engzaminuose dalyvavo 17 kandidatų iš Lietuvos karinių pajėgų bei Krašto apsaugos ministerijos : 13 iš jų laikė pirmojo lygio, o kiti 4 pirmą kartą laikė antrojo lygio egzaminus.

Karinis prancūzų kalbos sertifikatas leidžia Krašto apsaugos ministerijos prancūziškai kalbantiems atstovams įgyti NATO, kurios viena iš oficialių kalbų yra prancūzų kalba, pripažintą sertifikatą, atitinkantį Standardised Language Profile – SLP. 1-as lygis atitinka SLP 2222 lygį, o 2-asis, išlaikius egzaminus, atitinka SLP 3333 prancūzų kalbos lygį.

Norintys laikyti 1-ojo lygio kalbos egzaminus turi gerai mokėti kalbėti prancūzų kalba, jokia kita sąlyga nėra keliama. Išlaikiusieji 1-ojo lygio egzaminus, turi teisę laikyti 2-ojo lygio egzaminus. Visą išsamią su egzaminais ir užduotimis susijusią informciją galite rasti Prancūzijos Sausumos pajėgų žmogiškųjų išteklių departamento internetiniame puslapyje

Dernière modification : 31/07/2014

Haut de page