Lietuvas ir Prancūzijos atstovai pasirašė susitarimą dėl įslaptintos informacijos

Birželio 26 d. Lietuvos Krašto apsaugos ministerijoje įvyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės bendro saugumo susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos apsaugos pasirašymo ceremonija. Susitarimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu pasirašė Krašto apsaugos ministerijos valstybės sekretorė Jūratė Raguckienė, o Prancūzijos Respublikos Vyriausybės vardu – Prancūzijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Fransua Lomonjė (François Laumonier).

Šiuo susitarimu siekiama stiprinti Lietuvos ir Prancūzijos institucijų bendradarbiavimą nacionalinio saugumo srityje ir užtikrinti įslaptintos informacijos, kuria keičiamasi, apsaugą.

Susitarimas apibrėžia esmines sąvokas, numato šalių įsipareigojimus ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus, reglamentuoja įslaptintų sandorių sudarymo sąlygas, vizitų procedūras, reikalavimus, taikomus perduodant įslaptintą informaciją, galimų įslaptintos informacijos apsaugos režimo pažeidimų nagrinėjimo tvarką, išlaidų, susijusių su susitarimo įgyvendinimu, pasidalijimo principus ir kitus klausimus. Rengiant dokumentą atsižvelgta ne tik į abiejų šalių nacionalinės teisės reikalavimus, bet ir į NATO ir ES dokumentus, reglamentuojančius įslaptintos informacijos apsaugą, taip pat į šalių patirtį sudarant ir įgyvendinant analogiškus susitarimus su kitomis valstybėmis.

Analogiškus susitarimus Lietuva yra sudariusi su Vokietija, Jungtine Karalyste, Čekija, Latvija, Estija, Bulgarija, Italija, Lenkija, Slovakija, Švedija, Ukraina ir Gruzija (teikiamas ratifikuoti).

JPEG

JPEG

JPEG

Paskutiniai pakeitimai: 31/07/2014

Puslapio viršus