Lietuva atsiliepia į prašymą dėl Europos Sąjungos savitarpio pagalbos Prancūzijai (2015 m. gruodžio 4 d.) [fr]

Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pranešė Prancūzijos ambasadoriui Philippe Jeantaud, kad Lietuva padidins iki 40 į Malį siunčiamų karių skaičių, siekiant atsakyti į Europos Sąjungos pagalbos ir paramos Prancūzijai prašymą, kuris bendru sutarimu buvo priimtas lapkričio 17 d. po ginkluotų išpuolių Paryžiuje lapkričio 13 d. Šiuo metu diskusijos apie kitą galimą bendradarbiavimą vyksta toliau.

JPEG
nuotrauka kam.lt

Gruodžio 4 d. vykusio susitikimo metu Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Prancūzijos ambasadorius Philippe Jeantaud aptarė Lietuvos galimybes prisidėti prie pagalbos ir paramos Prancūzijai, pagal Europos Sąjungos gynybos ministrų sutarimą ir Europos Sąjungos sutartį.
42-7 straipsnis, kuris pirmą kartą buvo aktyvuotas po Paryžiuje įvykdytų išpuolių lapkričio 13 d., numato, kad „jei valstybė narė patiria karinę agresiją savo teritorijoje, kitos valstybės narės, vadovaudamosi Jungtinių Tautų chartijos 51 straipsniu, jos atžvilgiu yra įpareigotos jai teikti visokeriopą įmanomą pagalbą ir paramą“.

Ministras informavo, kad Seimo užsienio reikalų komitetas pritarė siūlymui padidinti Lietuvos karių, kurie būtų siunčiami į Jungtinių Tautų misiją Malyje (MINUSMA), skaičių iki 40. Šis sprendimas Prancūzijai leis padidinti savo pajėgų skaičių kovojant su DAECH Sirijoje, kur karinės oro operacijos tapo intensyvesnės. Be to, kaip pažymėjo ministras Olekas ir ambasadorius Ph.Jeantaud, diskusijos apie kitą galimą Lietuvos bendradarbiavimą vyksta toliau. Ambasadorius taip pat padėkojo Lietuvai už parodytą solidarumą Europai ir paramą Saugumo tarybai balsuojant už rezoliuciją 2249.

Paskutiniai pakeitimai: 08/10/2019

Puslapio viršus