Lapkričio 29 d. vyks 18 Didžiosios Napoleono armijos karių palaikų perlaidojimas

Napoleonas Bonapartas, jo Didžiosios Armijos kareiviai bei visi kiti, kurie keliavo su jo didžiule armija, neabejotinai tapo istorijos apie Vilnių ir jo apylinkes dalimi.

Dviejų žygių per Lietuvą metu, nuo 1812 m. birželio iki gruodžio mėnesio ir Vistebsko, Smolensko bei Maskvos mūšių nuvargintai, ligų bei atšiauraus klimato išsekintai Imperatoriaus armijai, nors ir pasiekus Maskvą, taip ir nepavyko įgyvendinti savo ambicingų tikslų.

Apie 70 000 besitraukiančių, izoliuotų bei priešininkų persekiojamų Napoleono karių žuvo šiame regione. Tai buvo prancūzai, austrai, bavarai, belgai, kroatai, ispanai, italai, lietuviai, olandai, lenkai, prūsai, saksoniečiai... Apie 2 000 šios armijos karių, kilusių iš dvidešimties skirtingų šalių, jau ilsisi jiems Antakalnio karių kapinėse skirtame memoriale.

2010 m. lapkričio 29 d., 13.50 val. vyks 18 karių palaikų, rastų praėjusiais metais netoli Vilniaus, perlaidojimo ceremonija atiduodant pagarbą už paaukotą gyvybę. Atlikus rastų uniformų detalių ekpertizę paaiškėjo, kad šie kareiviai tarnavo Imperatoriaus gvardijos 29-ajame pėstininkų, 2-ajame dragūnų ir 7-ajame husarų pulkuose.

BMP - 1.7 Mo

Po laidojimo ceremonijos Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute organizuojamos dvi konferencijos (Vokiečių g. 10, 14.50 val.).

Pirmąją konferenciją apie Didžiosios Armijos žygį Lietuvoje ves Saint-Cyr Coëtquidan karo mokyklose dėstantis karo istorijos kurso vadovas kapitonas Bourlet ir Lietuvos Kario akademijos politikos mokslų katedros docentas dr. Virgilijus Pugačiauskas.

Antroji konferencija, kurios metu pasisakys Karo mokyklos strateginių tyrimų instituto (Paryžiuje) direktorius pulkininkas Goya ir Lietuvos politologas Artimųjų Rytų studijų specialistas Egdūnas Račius, bus apie tarptautinės bendruomenės įsipareigojimus Afganistane.

Konferencijos vyks prancūzų kalba su sinchroniniu vertimų į lietuvių kalbą.

PDF - 551.7 ko
Conférence-débat, le 29 novembre 2010
(PDF - 551.7 ko)

Paskutiniai pakeitimai: 31/07/2014

Puslapio viršus