Laisvės gynėjų dienos 20-mečio minėjimas

Prieš dvidešimt metų, nors Lietuva jau buvo atgavus nepriklausomybę 1990 m. kovo 11-osios dieną, Raudonosios armijos pajėgos skubėjo atkurti sovietinę Konstituciją ir jau 1991 m. sausio 11 dieną užėmė kelis pastatus Vilniuje : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento būstinę bei jo padalinius provincijoje ir Spaudos rūmus.

JPEG - 37.4 ko
1991-ieji sovietų tankas minios viduryje (nuotraukos autorius nežinomas)

Rytojaus dieną prasidėjo Raudonosios armijos susirėmimai su vietos policija. 1991 m. sausio 13 dieną sovietų kariuomenė pradėjo poulimą prie Vilniaus televizijos bokšto. Jį ginant žuvo 14 žmonių. Per 50 000 žmonių išėjo į gatves reikalaudami nepriklausomybės. Būrėsi žmonių minia, kad būtų užkirstas kelias užimti svarbiausius sostinės strateginius pastatus bei Parlamentą. Jų taiki kova pasisekė : kariai buvo atšaukti į Rusiją, iš kur niekada nesugrįžo.

JPEG - 70.6 ko
Prie Parlamento ( Baranauskas Marijonas)
JPEG - 39.7 ko
Patriotai prie Televizijos bokšto Vilniuje (Ostašenkovas Aleksandras)

Kiekvienais metais, sausio 13 dieną minima Lietuvos žmonių auka ir troškimas būti laisviems.

2011 metais, minint istorinio įvykio, Laisvės gynėjų dienos, 20-metį, Prancūzijos ambasada Lietuvoje prisidėjo ir pagerbiant žuvusius Lietuvos piliečius, taikiai kovojusius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, uždegė ankstų sausio 13 dienos rytą languose žvakutes.

JPEG - 83.4 ko

Prancūzijos ambasados laikinasis reikalų patikėtinis Philippe Seigneurin sausio 13 dieną dalyvavo iškilmingame Seimo posėdyje skirtame Lietuvos gynėjų dienos minėjimui. Tą pačią dieną Prancūzijos ambasados atstovai dalyvavo žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimo ceremonijoje Antakalnio memoriale.

Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui skirtų renginių programos : http://www3.lrs.lt/

1991 m. sausio 13 d. istoriniai liudijimai ir įvykiai : http://www.laisve15.lt/

Paskutiniai pakeitimai: 30/07/2014

Puslapio viršus