Konkurencingumui ir investicijoms pritaikyta mokesčių sistema [fr]

Konkurencingas realusis mokesčio tarifas

KPMG Competitive Alternative (2014) tyrimas lygina 10 šalių realiuosius mokesčių tarifus :

  • MTEP veikloje Prancūzija užima pirmąją vietą ;
  • Skaitmeniniame sektoriuje Prancūzija užima trečiąją vietą ;
  • Gamybos srityje Prancūzija užima ketvirtąją vietą (atsižvelgiant į pagrindinių vertinimo normų, mokesčių kreditų ir amortizacijos normatyvų skirtumus).

JPEG

Mokesčio kreditas skirtas konkurencingumui ir užimtumui (CICE)

Mokesčio kreditas skirtas konkurencingumui ir užimtumui (CICE) stiprina įmonių konkurencingumą dėka mokesčių ekonomikos, kuri 2015 m. buvo lygi 6 % darbo užmokesčio, išskyrus 2,5 karto už minimalų mėnesinį atlyginimą didesnius atlyginimus, tai būtų 20 milijardų eurų mokesčių sumažinimas įmonėms 2014 m. ir ateinančiais metais.

Unikalus mokslinių tyrimų mokesčio kreditas (CIR)

Mokesčio kredito suma yra lygi 30 % MTEP išlaidų iki 100 milijonų eurų ir 5 % nuo šios sumos. Fiskalinė nauda įmonėms 2013 m. buvo daugiau nei 6 milijardai eurų.

Daugiau sužinosite apie CIR :
CIR jūsų įmonės paslaugoms, nauda ir privalumai- 10 esminių punktų

PDF - 304.9 ko
Le CIR au service de votre entreprise
(PDF - 304.9 ko)
Jaunoms inovatyvioms įmonėms pritaikyta mokesčių sistema (JEI)

JEI numato pelno, vietinių mokesčių bei socialinio draudimo įmokų sumažinimą aštuoneriems metams.

Sumažintas pramoninės nuosavybės pajamų tarifas

Pramoninės nuosavybės pajamoms (pavyzdžiui, autoriniams atlyginimams ir patentų pardavimo kapitalo prieaugiui) yra taikomas sumažintas įmonių tarifas (15%).

Viena iš naudingiausių EBPO nusidėvėjimo sistemų

Mažinant tarifą, nusidėvėjimo sistema leidžia sutaupyti pelno mokesčio. Be to, pelnui, susijusiam su moksliniais tyrimais ir eksperimentine veikla, taikomas padidintas nusidėvėjimo koeficientas.

Patraukli atvykusiųjų mokesčių sistema

Darbuotojai ir užsienio vadovai atvykstantys užimti funkcijų į Prancūziją yra atleidžiami nuo pajamų mokesčio nuo jų ,,prime d’impatriation’’ (impatriacijos priemokos) ir nuo priemokų skirtų darbo išvykoms į užsienį. Ši priemonė taip pat apima dalinį atleidimą nuo mokesčio už kilnojamąjį turtą, intelektinę ar pramoninę nuosavybę įgytą užsienyje ir už tam tikrą kapitalo prieaugį perleidžiant vertybinius popierius ir socialines teises į užsienį.

« tax4business » - aiški sistema užsienio investuotojams

Ši paslauga užsienio investuotojams leidžia saugiai ir sklandžiai įsisteigti Prancūzijoje (tax4business@dgfip.finances.gouv.fr). Ji atsako į investuotojų užklausimus apie mokesčius, kurie jiems bus taikomi. Ši paslauga suteikia galimybę gauti derybinę poziciją dėl mokesčių administravimo, siūlo informaciją apie mokesčius įvairiomis kalbomis ir pritaikytą kiekvieno poreikiams bei užtikrina prieigą prie papildomos informacijos anglų kalba.

Kontroliuojančiosioms bendrovėms palanki mokesčių sistema

Bendrovėms, turinčioms akcijų kitose įmonėse, mokesčių sistema išlieka palanki dėl atleidimo nuo kapitalo pelno mokesčio kalbant apie vertybinius popierius ir paskolos palūkanų išskaitymą. Šios priemonės, susietos su fiskaline integracija, ypač skatina įmonių su finansiniu svertu (Leverage buy out – LBO) ir kontroliuojančiųjų ar valdančiųjų grupių įsigijimo operacijų buvimą Prancūzijoje.

Mažėjantis mokesčių tarifas įmonėms

Nuo 2017 m. mokesčių tarifas įmonėms (IS) mažės norint pasiekti 28 % 2020 m.

Šaltinis : Business France

Daugiau informacijos :

Mokesčių sistema pritaikyta konkurencingumui ir investicijoms – 10 esminių punktų

PDF - 350.5 ko
Une fiscalité adaptée
(PDF - 350.5 ko)

Paskutiniai pakeitimai: 21/01/2016

Puslapio viršus