Ketinimų protokolo dėl Nacionalinio frankofonijos centro įsteigimo Kaune pasirašymas (2016 m. birželio 6 d.) [fr]

Ambasadorius Philippe Jeantaud ir Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Juozas Augutis birželio 6 d. pasirašė Ketinimų protokolą dėl Nacionalinio frankofonijos centro (NFC) įsteigimo.

JPEGphoto vdu.lt

NFC tikslas - vystyti bendrus akademinius projektus politikos mokslų bei socialinių ir humanitarinių mokslų srityse, pagrindinį dėmesį skiriant frankofoniškų šalių geopolitikai.

Prancūzų kalba, vienydama 274 milijonus vartotojų, gali džiaugtis jai tenkančia vieta Europos institucijose, o taip pat ir demografiniu augimu Užsachario Afrikos šalyse. Nacionalinis frankofonijos centras Lietuvoje suteiks galimybę parengti ne tik Frankofonijos, bet ir Afrikos žemyno specialistus, būtent kuriame matomi ir didžiausi iššūkiai, ir didžiausios rytojaus galimybės.

NFC pasiūlys sustiprintą prancūzų kalbos mokymąsi. Ši kalba yra tarptautinių institucijų, tarp kurių ir Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO), bei konferencijų ciklų apie didžiuosius institucinės frankofonijos klausimus, tokius kaip kultūrinė ir kalbinė įvairovė, demokratija ir žmogaus teisės, švietima ir ugdymas, darnus vystymąsis, darbo kalba.

NFC galės remtis tvirtesniu bendradarbiavimu su kitų frankofoniškų šalių, tokių kaip Belgija, Kanada, Liuksemburgas, Šveicarija ar Afrikos regiono šalys, mokslo ir akademinėmis institucijomis.

Gilias prancūzų kalbos tradicijas turinčiai Lietuvai šiuo metu yra suteiktas narės stebėtojos statusas Tarptautinėje Frankofonijos organizacijoje.

Paskutiniai pakeitimai: 08/10/2019

Puslapio viršus