Judith Friedlander paskaita „Lietuvos žydai Paryžiuje“

Š. m. gruodžio 21 d., pirmadienį, 18 val. Prancūzų kultūros centras, bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, organizuoja Judith Friedlander paskaitą „Lietuvos žydai Paryžiuje“. Antropologė Judith’a Fridlander Prancūzų kultūros centro kino salėje pasakos apie savo darbą, apžvelgs Alaino Finkelkrauto ir Benny Lévy, dviejų 1968 metų kartos žydų filosofų kelią, kurie per Lietuvos žydo filosofo Emanuelio Levino kūrybą, visiškai skirtingu būdu grįžo prie judaizmo.

Antropologė Judith’a Fridlander savo tyrimų objektu pasirinko Prancūziją ir Meksiką. Ypatingą dėmesį ji skiria vietinių Meksikos gyventojų ir Prancūzijos žydų etninio tapatumo klausimams. Taip pat, ji buvo Niujorko miesto universiteto Hanterio koledžo ir Naujosios socialinių tyrimų mokyklos dekanė. Žinomiausi Judith’os Fridlander darbai: „Būti indėnu Hueyapane“ (Bein Indian in Hueyapan) ir „Vilna ant Senos: žydų intelektualai Prancūzijoje nuo 1968 metų (Vilna on the Seine: Jewish Intellectuals in France since 1968)“. Be to, ji į anglų kalbą išvertė šiuos Alaino Finkielkrauto kūrinius: „Mąstymo pralaimėjimas“ (La Défaite de la pensée) ir „Pražuvusi žmonija“ (L’Humanité perdue). Šiuo metu Judith’a Frindlander rašo darbą apie Naujają Socialinių tyrimų mokyklą (New School of Social Research).

Savo knygoje „Vilna ant Senos“ ji aprašo dviejų Prancūzijos žydų intelektualų kartų gyvenimo kelią. Seniausios kartos atstovai gimė Lietuvoje XX a. pradžioje ir tarpukariu emigravo į Prancūziją. Subrendę žydų ir Europos kultūrų aplinkoje, jie padarė lemiamą įtaką jaunesnei kartai, kuri aktyviai dalyvavo 1968 metų radikalų judėjimuose, Vėliau, 1970 m., jie paliko kraštutinių pažiūrų kairiųjų gretas ir perėmė Lietuvos žydų tradicijų įvairovę bei turtingumą.

Paskutiniai pakeitimai: 30/07/2014

Puslapio viršus